Các đề tài đang triển khai Bộ môn Rau hoa quả

 

STT

Tên đề tài

Cấp đề tài

Thời gian

Kinh phí trong năm

Tên các cán bộ tham gia

1

Đánh giá đặc điểm nông sinh học và biện pháp nhân giống chẻ củ hoa phong vũ (Zephyranthes L. sp.) tại Gia Lâm, Hà Nội.

Học viện

1/2016-12/2016

30 triệu

Nguyễn Anh Đức - Chủ trì
Bùi Ngọc Tấn - Thư ký
Phạm Thị Bích Phương - thành viên

2

Thiết kế mô hình trang trại sinh hoạt thiếu nhi định hướng giáo dục lịch sử và kỹ năng sống tại Hà Nội

Việt -Bỉ

2016

1000 Euro

Bùi Ngọc Tấn, Nguyễn Anh Đức, Phạm Thị Bích Phương

3

Đánh giá nguồn gen hoa Dâm bụt (Hibiscus sp.) phục vụ trang trí cảnh quan tại Hà Nội

NCKH của sinh viên

2016

5 triệu đồng

Phạm Thị Bích Phương

4

Chọn tạo giống hành củ (Allium cepa L. Aggregatum group) chịu nhiệt cho sản xuất trái vụ ở vùng Đồng bằng sông Hồng

Đề tài cấp Bộ Mã số: B2014-11-44

2014 - 2015

495 triệu đồng

Trần thị Minh Hằng, Hà Viết Cường, Nguyễn Thanh Tuấn, Phạm Tuấn Anh, Phạm Thị Minh Phượng, Phạm Thị Bích Phương

5

Nghiên cứu sử dụng nguồn gen dưa chuột (Cucumis sativus L.) bản địa miền núi phía Bắc Việt Nam trong chọn tạo và cải tiến giống dưa chuột cho vùng Đồng bằng sông Hồng

Đề tài cấp Bộ Mã số: B2014-11-45

2014-2016

525 triệu đồng

Trần thị Minh Hằng, Nguyễn Thanh Tuấn, Trần Anh Tuấn, Phạm Tuấn Anh, Phạm Thị Bích Phương, Đặng Thị Hường

6

Dự án "Đánh giá nguồn gen cây rau họ bầu bí"

Dự án hợp tác với Hiệp hội Đổi mới công nghệ Nông - Lâm - Thủy sản , Bộ Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Nhật Bản (dự án JATAFF)

2014-2015

8741 USD

Trần Thị Minh Hằng, Hà Viết Cường, Vũ Thanh Hải, Vũ Quỳnh Hoa


KHOA NÔNG HỌC

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 84.024.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn  | Site maps | Bản đồ trực tuyến