Khoa Nông học thông báo danh sách sinh viên chưa đủ thủ tục nhận bằng đợt xét tốt nghiệp tháng 7 năm 2019

Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách khẩn trương hoàn thành thủ tục tại phòng 201 nhà A - khoa Nông học trước 10 giờ sáng thứ 2 ngày 9/9/2019

Chi tiết xem tại đây