TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CÂY TRỒNG VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN

Center for International Plan Reseach Vietnam and Japan (CIPR)


KHOA NÔNG HỌC

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 84.024.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn