Bảng tính điểm này giúp chúng ta thuận lợi hơn cho việc quản lý điểm và lập kế hoạch học tập cải thiện điểm số

Hướng dẫn:
1: Sheet (Điểm của kỳ) Tính điểm tích lũy từng kỳ

Sheet này cho phép nhập thông tin của học kỳ bạn muốn tính điểm để tính ra điểm tích lũy của kỳ đó. 
Sheet gồm Phần nhập thông tin đầu vào từ ô (C4 - C23) tới ô (O4- O23) và phần thông tin đầu ra từ ô (N4 - N23) tới ô (S4- S23). Ta chỉ có thể nhập thông tin ở phần bôi trắng.

2: Sheet (điểm tích lũy quá trình) Tính điểm tích lũy ra trường tới kỳ hiện tại
Sheet này cho phép nhập thông tin của tất cả các môn mà bạn đã học từ đó tính ra điểm tích lũy của tất cả các môn đã học. 
Sheet gồm Phần nhập thông tin đầu vào từ ô (A4 - A84) tới ô (M4- N84) và phần thông tin đầu ra từ ô (N4 - N84) tới ô (S4- W84)
Khi ta nhập xong dữ liệu, các ô bôi màu cam sẽ là các môn học tích lũy 2 lần trở lên(học cải thiện):
        + Đối với trường hợp ta học cải thiện (2 lần trở lên) thì ta chọn điểm cao nhất trong các lần học. Các điểm thấp hơn ta chỉnh về F. Nếu không chỉnh thì bảng tính sẽ bị sai.

3: Sheet Tính điểm ra trường
Sheet Tính điểm ra trường này giúp bạn định hướng điểm ra trường của mình là bao nhiêu , từ đó bạn có thể biết định hướng học tập trong thời gian tới.
Thông tin đầu vào bao gồm các thông tin
- Số tín chỉ đã tích lũy và Điểm tích lũy hệ 4
- Tổng số tín chỉ phải học và Điểm tích lũy ra trường mong muốn
- Số tín chỉ học cải thiện và Điểm tích lũy của tín chỉ học cải thiện.                                                                                                                                                                                                                                                             Màu đỏ là phần dữ liệu đầu ra không được chỉnh sửa.                                                                                                                                                                                                                                                         Sau khi ta điền xong tất cả các dữ liệu ta sẽ được kết quả như ta mong muốn.


KHOA NÔNG HỌC

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 84.024.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn  | Site maps | Bản đồ trực tuyến