BỘ MÔN CANH TÁC HỌC

»» NHÂN SỰ BỘ MÔN

GIỚI THIỆU CHUNG

Bộ môn Canh tác học được thành lập năm 1956, trải qua 54 năm phát triển của Nhà trường, Bộ môn đã nhiều lần nhập và tách với các bộ môn khác trong khoa Trồng trọt. Từ năm 1977 – 2008, Bộ môn Canh tác học trực thuộc khoa Quản lý đất đai (nay là khoa Tài nguyên & Môi trường). Từ tháng 6 năm 2008 nhóm Canh tác học được tách từ bộ môn Thuỷ nông – Canh tác để thành lập Bộ môn Canh tác học trực thuộc khoa Nông học.

Qua 54 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ của bộ môn đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đào tạo và phát triển nông nghiệp của nước nhà.

Cựu cán bộ của bộ môn đã từng tham gia công tác quản lý Nhà nước và NCKH với các chức vụ: Phó Thủ tướng Chính Phủ, Hiệu trưởng trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Trung tâm thực nghiệm và chuyển giao công nghệ SXNN.

Bộ môn tham gia giảng dạy cho hầu hết các chuyên ngành trong trường với nhiều môn học khác nhau.

Các cán bộ trong bộ môn tích cực tham gia NCKH, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp vào sản xuất và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

 


KHOA NÔNG HỌC

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 84.024.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn  | Site maps | Bản đồ trực tuyến