»» NHÂN SỰ BỘ MÔN

GIỚI THIỆU CHUNG

Bộ môn Cây lương thực trước đây là một tổ chuyên môn thuộc Bộ môn Canh nông chuyên khoa ra đời khi trường ĐH Nông lâm tiền thân của Học viện Nông nghiệp Việt Nam được thành lập vào năm 1956.

Cùng với sự thay đổi về tổ chức của Nhà trường, có những giai đoạn bộ môn Cây lương thực tồn tại độc lập, có giai đoạn sát nhập cùng một số bộ môn khác trong khoa Trồng trọt thành các bộ môn cây trồng chuyên khoa. Mặc dù có sự thay đổi về mặt tổ chức, nhóm giáo viên, cán bộ phụ trách môn học cây lương thực luôn là tổ công tác chuyên môn độc lập.

Từ năm 1988 đến nay bộ môn Cây lương thực được tách ra từ bộ môn Cây trồng chuyên khoa và trở thành Bộ môn độc lập.

Tính đến năm 2016, nhiều thế hệ giáo viên, cán bộ đã làm việc tại bộ môn, nhiều thầy cô giáo và cán bộ kỹ thuật đã cống hiến trí tuệ và công sức phục vụ công cuộc đào tạo và nghiên cứu của Học viện.

Trong gần 60 năm hoạt động, bộ môn Cây lương thực luôn là đơn vị có nhiều đóng góp quan trọng của khoa Nông học cho sự phát triển của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất của Bộ môn hiện tại đáp ứng được tương đối tốt nhu cầu của công tác đào tạo. Về thiết bị phục vụ nghiên cứu, trong quá trình xây dựng và phát triển, cán bộ của bộ môn đã triển khai nhiều dự án nghiên cứu trong và ngoài nước trong đó có dự án quốc tế (JICA) đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị nghiên cứu cho Bộ môn. Hiện nay Bộ môn có hệ thống thiết bị có thể đáp ứng các nghiên cứu có chất lượng về sinh lý và dinh dưỡng cây trồng. Thông tin cụ thể như sau:

- Phòng làm việc: Bộ môn có 2 phòng làm việc 105, 106 Nhà A khoa Nông Học

- Phòng thí nghiệm: 1 phòng thí nghiệm D01 dãy nhà D khoa Nông Học

- Phòng thực hành: 2 phòng thực hành: Phòng 104 nhà A khoa Nông Học và Phòng D02 Nhà D khoa Nông Học

- Phòng thí nghiệm Sinh lý năng suất cây trồng  (dự án JICA-DCG): Gồm các thiết bị như máy đo cường độ quang hợp Licor-6400, cường độ hô hấp, hệ thống phân tích N-C tự động, hệ thống đánh giá rễ,  hệ thống sắc ký lỏng, sắc ký khí và phân tích Cation (AAS), hệ thống buồng sinh trưởng và các thiết bị theo dõi khí tượng tự động.

- Nhà lưới: số 10 (500m2)

- Ruộng thí nghiệm khu thí nghiệm đồng ruộng: thí nghiệm lúa 0,8 ha; thí nghiệm màu 0,5 ha.

Chuyên ngành đào tạo

Cao đẳng - Đại học

- Cao đẳng (chuyên ngành KHCT):

Các môn học giảng dạy: Cây lương thực đại cương; Thực hành sản xuất cây lương thực.

- Đại học (chuyên ngành KHCT, CGCT, BVTV và các ngành khác trong và ngoài khoa Nông học):

Các môn học giảng dạy: Cây lương thực 1, Cây lương thực 2, Cây lương thực đại cương, Trồng trọt chuyên khoa, Cây lúa, Cây lấy hạt trên cạn, Cây lấy củ, Cây lương thực chuyên khoa, Cây trồng đại cương, Principles of Crop Production (CTTT-QTKD), Plant Physiology (CTTT-KHCT), Principles of Agronomic Crop Production in Temperate and Tropical Systems (CTTT-KHCT).

- Hàng năm có trên 30 sinh viên chính quy và 10 sinh viên cao đẳng và sinh viên đại học hệ vừa học vừa làm thực tập tốt nghiệp tại bộ môn.

 

Sau đại học

-             Số chuyên ngành tham gia đào tạo thạc sĩ (Ms): 1 (Khoa học cây trồng)

-             Số môn học giảng dạy cho các lớp cao học: 3 (cây lúa nâng cao, cây lấy hạt trên cạn nâng cao, cây lấy củ nâng cao)

-             Đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Khoa học cây trồng, Chọn giống cây trồng

-             Hiện có 4 nghiên cứu sinh và hàng năm có trên 20 học viên cao học thực hiện luận án/luận văn tại Bộ môn.

 

Giáo trình, bài giảng, sách tham khảo

-             Giáo trình cây lương thực tập 1: Cây lúa – Nguyễn Đình Giao, Nguyễn Thiện Huyên, Nguyễn Hữu Tề, Hà Công Vượng, NXB Nông Nghiệp, 2001.

-             Giáo trình cây lương thực tập 2: Cây màu – Đinh Thế Lộc, NXB Nông Nghiệp 1997.

-             Giáo trình Cây Lúa –Phạm Văn Cường, Tăng Thị Hạnh, Vũ Văn Liết, Nguyễn Thiện Huyên, Nguyễn Hữu Tề, NXB Đại học Nông Nghiệp, 2015.

-             Cây Cao lương –Phạm Văn Cường, NXB Đại học Nông Nghiệp, 2015.

-             Cây Kê –Phạm Văn Cường, NXB Đại học Nông Nghiệp, 2016.

-             Ưu thế lai về đặc điểm sinh lý và nông học ở cây lúa (Oryza sativa L.) –Phạm Văn Cường, NXB Đại học Nông Nghiệp, 2016.

-             Bài giảng: Nguyên lý sản xuất cây thức ăn gia súc

-             Ngô lai và kỹ thuật thâm canh – Nguyễn Thế Hùng – NXB NN, 2001.

Đào tạo ngắn hạn

- Bộ môn trực tiếp tổ chức và tham gia giảng dạy các khoá tập huấn ngắn hạn cho nông dân, nhà sản xuất liên quan đến kỹ thuật trồng trọt, giống, công nghệ sản xuất cây lương thực.

- Bộ môn tổ chức và tham gia giảng dạy các khoá đào tạo ngắn hạn cho sinh viên quốc tế từ Nhật Bản, Cộng Hoà Séc về sản xuất nông nghiệp, canh tác lúa và văn minh lúa nước tại Việt Nam

Định hướng nghiên cứu

Các hướng nghiên cứu

- Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh thái và dinh dưỡng liên quan đến năng suất cây trồng 

- Ưu thế lai và khai thác ưu thế lai ở lúa, ngô và cao lương

- Đánh giá biểu hiện và khai thác vai trò của các tính trạng và gene liên quan đến năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu điều kiện ngoại cảnh của cây trồng

- Đặc điểm di truyền và sinh lý liên quan đến tính thích ứng của cây trồng với biến đổi khí hậu

- Cải tiến kỹ thuật và công nghệ quản lý trồng trọt tổng hợp nhằm làm tăng giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp các loại cây lương thực, thực phẩm, thức ăn gia súc và nhiên liệu sinh học.

Các đối tượng cây trồng nghiên cứu

- Cây lúa

- Cây lấy hạt trên cạn: ngô, cao lương, kê, diêm mạch

- Cây lấy củ: khoai lang, khoai tây, sắn, dong riềng, khoai môn, sọ…

- Cây làm thức ăn gia súc: ngô, cao lương, lúa, kê, các loại cỏ

- Cây làm nhiên liệu sinh học: ngô, sắn, cao lương, …

Thành tích

-                  Đào tạo: Hàng năm  Bộ môn đã góp phần cùng với Khoa đào tạo  trên 1000 kỹ sư Nông học và cử nhân Nông nghiệp với các chuyên ngành Khoa học Cây trồng, Chọn giống cây trồng và Bảo vệ thực vật.

-                  Nghiên cứu khoa học: Hàm năm các giảng viên, ThS, TS, PGS của bộ môn đều có nhiều bài báo khoa học công bố trên tạp chí Khoa học và Phát triển, tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng các tạp chí nước ngoài có uy tín về các lĩnh vực dinh dưỡng, sinh lý hình thành năng suất, sinh lý chống chịu của các loại cây trồng.

-                  Bộ môn cũng đã tạo ra nhiều tổ hợp ngô lai năng suất cao, ngô đường, ngô bao tử chất lượng tốt. Một số giải pháp công nghệ cây trồng: bầu trồng ngô cải tiến, hạt gốm kỹ thuật trồng cây giá trị cao… hiện đang được nghiên cứu để phát triển ngoài sản xuất.

Khen thưởng

Hàng năm Bộ môn đều đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, có các cá nhân được Vinh danh Nhà giáo ưu tú, Huy chương lao động hạng 3 (PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng), Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT (PGS.TS. Phạm Văn Cường), chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liền (PGS.TS. Phạm Văn Cường, PGS.TS. Tăng Thị Hạnh)
KHOA NÔNG HỌC

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 84.024.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn  | Site maps | Bản đồ trực tuyến