»» NHÂN SỰ BỘ MÔN

GIỚI THIỆU CHUNG

Bộ môn được thành lập năm 1956

Địa chỉ: Bộ môn Sinh lý Thực vật - Phòng 209

Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: 84-4-38765.782; E-mail: bmsltv@vnua.edu.vn

Cơ sở vật chất

01 Phòng làm việc

02 Phòng thực hành

01   Phòng nuôi cấy mô  phục vụ cho nghiên cứu

Các chuyên ngành đào tạo:

1.1  Đại học – Cao đẳng:

Khoa học cây trồng, Chọn giống cây trồng, Bảo vệ thực vật, Công nghệ sinh học, Sư phạm kỹ thuật và Khoa học Đất.

1.2  Thạc sỹ và Tiến sỹ : Khoa học cây trồng

1.3  .  Giáo trình: Sinh lý thực vật, Sinh lý thực vật ứng dụng, Plant Physiology, Plant Nutrition of Higher Plants

Bài giảng: Sinh lý thực vật (tiếng việt và tiếng anh), Sinh lý thực vật ứng dụng, Sinh lý thực vật nâng cao, Dinh dưỡng khoáng cây trồng (tiếng anh), Dinh dưỡng khoáng cây trồng nâng cao, Sinh lý sinh thái cây trồng

Định hướng nghiên cứu:

1. Sinh lý tính chống chịu với điều kiện hạn, rét, muối mặn,…

2. Nghiên cứu sử dụng nước và phân bón có hiệu quả cho cây trồng

3. Nghiên cứu khai thác, xử lý các nguồn hữu cơ bằng các chế phẩm sinh học trong sản xuất nông nghiệp bền vững

4. Nghiên cứu và phát triển công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật trong nhân giống và bảo tồn đa dạng sinh học

5. Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng các chế phẩm sinh học trong  sản xuất nông nghiệp

Các kết quả đào tạo trong 5 năm gần đây của Bộ môn:

- Tổng số tiết giảng dạy: 20.000 tiết.

- Số sinh viên thực tập tốt nghiệp: 100 sinh viên.

- Học viên Cao học: 50 học viên.

- Nghiên cứu sinh: 10 NCS.

Nghiên cứu khoa học:

1. Tham gia chương trình chọn tạo cải tiến giống lúa cho tỉnh miền núi tài trợ Nhật Bản JICA-DCG

2.  Tham gia 3 đề tài nghiên cứu khoa học Booj GD&ĐT, 1 đề tài NAFOSTED

3. Đề tài nhánh dự án cấp nhà nước : Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm phục hồi và phát triển các hệ sinh thái nông nghiệp đồng bằng sông Hồng

4 .Chủ trì một đề tài cấp trường trọng điểm

5. Chủ trì 2 đề tài cấp trườngKHOA NÔNG HỌC

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 84.024.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn  | Site maps | Bản đồ trực tuyến