»» NHÂN SỰ BỘ MÔN

GIỚI THIỆU CHUNG

Bộ môn Thực vật được thành lập năm 1956, là một trong những bộ môn đầu tiên của Nhà trường. Hiện nay, bộ môn có 7 cán bộ biên chế (6 cán bộ giảng dạy, 1 kỹ thuật viên) và 1 công nhân kỹ thuật hợp đồng.

Nhiệm vụ của bộ môn

- Giảng dạy các môn học: Thực vật học, Đa dạng sinh học, Bis1B, Bis1C cho sinh viên đại học các chuyên ngành Cây trồng, Cây trồng tiên tiến, Bảo vệ thực vật, Chọn giống cây trồng, Rau hoa quả, Công nghệ sinh học, Công nghệ sinh học chất lượng cao, Khoa học đất, Môi trường, Bảo quản chế biến, Chăn nuôi, Sư phạm kỹ thuật.

- Nghiên cứu các đề tài về khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng thuộc lĩnh vực đa dạng sinh học, thực vật học, nông học.KHOA NÔNG HỌC

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 84.024.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn  | Site maps | Bản đồ trực tuyến