Các nhóm nghiên cứu


CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU

 1. Di truyền và Chọn giống lúa: PGS.TS. Trần Văn Quang, PGS.TS. Vũ Thị Thu Hiền, TS. Ngô Thị Hồng Tươi, Ths. Nguyễn Tuấn Anh
 2. Di truyền và Chọn giống ngô: GS.TS. Vũ Văn Liết, PGS.TS. Nguyễn Văn Cương
 3. Di truyền và Chọn giống rau: PGS.TS. Nguyễn Hồng Minh, TS. Lê Thị Tuyết Châm, KS. Trần Thiện Long
 4. Di truyền và chọn giống đậu: PGS.TS. Vũ Đình Hòa, TS. Nguyễn Thanh Tuấn, Ths. Phạm Thị Ngọc, TS. Vũ Thị Thúy Hằng
 5. Thực vật: TS. Nguyễn Hạnh Hoa, ThS. Nguyễn Hữu Cường, Ths. Phạm Phú Long, Ths. Nguyễn Thị Hòa
 6. Sinh lý tế bào thực vật: TS. Nguyễn Thị Kim Thanh, TS. Nguyễn Văn Phú, TS. Trần Anh Tuấn, Ths. Dương Huyền Trang,  TS. Nguyễn Anh Tuấn
 7. Dinh dưỡng cây trồng: PGS.TS. Vũ Quang Sáng, TS. Nguyễn Văn Phú, Ths. Nguyễn Thị Dung, TS. Trần Tuấn Anh.
 8. Cây công nghiệp ngắn ngày: TS. Vũ Đình Chính, ThS. Bùi Xuân Sửu, TS. Vũ Ngọc Thắng
 9. Cây công nghiệp dài ngày: TS. Nguyễn  Đình Vinh, Ths. Nguyễn Thị Hải, Ths. Đinh Thái Hoàng
 10. Cây thuốc:  TS. Ninh Thị Phíp, ThS. Bùi Thế Khuynh
 11. Sinh lý năng suất cây lúa: PGS.TS. Phạm Văn Cường, ThS. Dương Thị Thu Hằng
 12. Sinh lý năng suất  cây lấy hạt trên cạn: PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng, TS. Nguyễn Việt Long, Ths. Nguyễn Văn Lộc
 13. Sinh lý năng suất Cây lấy củ: TS. Tăng Thị Hạnh, ThS. Phan Thị Hồng Nhung
 14. Cây Rau: PGS.TS. Trần Thị Minh Hằng,  PGS.TS. Phạm Thị Hương, TS. Vũ Thanh Hải
 15.  Cây ăn quả: TS. Đoàn Văn Lư, PGS.TS. Phạm Thị Hương
 16. Hoa cây cảnh: TS. Phạm Thị Minh Phượng, ThS. Trịnh Thị Mai Dung, ThS. Bùi Ngọc Tấn, ThS. Nguyễn Anh Đức
 17. Khoa học cỏ dại: PSG. TS. Hà Thị Thanh Bình, ThS. Vũ Duy Hoàng
 18. Canh tác bền vững: PGS.TS. Nguyễn Tất Cảnh, PGS.TS. Nguyễn  Ích Tân, TS. Nguyễn  Xuân Mai , TS. Chu Anh Tiệp, TS. Trần Thị Thiêm, ThS. Thiều Thị Phong Thu.
 19. Phương pháp thí nghiệm và thông kê sinh học:  GS. TS. Phạm Tiến Dũng, TS. Đỗ Thị Hường, KS. Phan Thị Thủy
 20. Hệ thống nông nghiệp: GS.TS. Phạm Tiến Dũng, ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Ths. Nguyễn Thị Ngọc Dinh
 21. Dâu tằm: ThS. Trần Thị Ngọc, ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 22. Sâu hại và phòng trừ: PGS.TS. Hồ Thị Thu Giang, PGS.TS. Trần Đình Chiến,  PGS.TS. Đặng Thị  Dung,  TS. Nguyễn Đức Tùng
 23. Biện Pháp sinh học: GS.TS. Nguyễn  Văn Đĩnh, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Oanh, ThS. Nguyễn Đức Khánh
 24. Côn trùng xã hội: TS. Phạm Hồng Thái, TS. Lê Ngọc Anh, Ths. Phạm Thị Hiếu
 25. Nấm hại thực vật: TS. Trần Nguyễn Hà, Ths. Đỗ Trung Kiên
 26. Virus hại thực vật: PGS.TS. Hà Viết Cường. TS. Nguyễn Đức Huy, Ths. Đỗ Trung Kiên
 27. Bênh hại hạt giống: PGS. TS. Ngô Bích Hảo,
 28. Vi khuẩn và tuyến trùng: PGS.TS. Đỗ Tấn Dũng, ThS. Nguyễn Thị Thanh Hồng
 29. Thuôc bảo vệ thực vật: PGS.TS. Nguyễn Văn Viên

KHOA NÔNG HỌC

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 84.024.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn  | Site maps | Bản đồ trực tuyến