CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           +84.937756006

 »» ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                               »» TẦM NHÌN - SỨ MẠNG

»» CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO                                                                      »» SỔ TAY SINH VIÊN        

»» LÝ LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN                                                

»» ĐƯỜNG DẪN TRA CỨU THÔNG TIN CHUYÊN MÔN

»» CỰU SINH VIÊN


THÔNG TIN CHUNG

Tên chương trình: KHOA HỌC CÂY TRỒNG TIÊN TIẾN

 

Ngành đào tạo: Khoa học cây trồng

Mã ngành: 52906209

Loại hình đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo: Tiếng Anh

Tổng số tín chỉ yêu cầu: 160 tín chỉ

Tên văn bằng:

Nơi cấp bằng: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chương trình được xây dựng từ năm 2006 trên cơ sở đối sánh với Chương trình đào tạo của Trường Đại học Carlifornia Davis, Bang Carlifornia, Hoa Kỳ;

Chương trình đã được trường đối tác đánh giá vào năm 2011

 ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ CÁCH THỨC TUYỂN SINH

Đối tượng tuyển sinh phải thỏa mãn yêu cầu đầu vào chung của Học viện và các yêu cầu riêng cho chương trình như sau:

* Sinh viên Việt Nam

Tiêu chuẩn tuyển sinh: Sinh viên trúng tuyển vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam theo quy định.

Cách thức tuyển sinh: Sinh viên nộp đơn xin dự tuyển ở Văn phòng CTTT-KHCT (thời gian nộp đơn được thông báo sau khi sinh viên nhập học từ 2-3 tuần trên website của Học viện và Khoa). Điều kiện dự tuyển và nội dung thi tuyển do Giám đốc Học viện quy định hàng năm, sau khi sinh viên đã nhập học vào Học viện.

Các sinh viên đăng kí dự tuyển CTTT-KHCT sẽ tham gia kiểm tra trình độ tiếng Anh theo dạng thức mô phỏng TOEFL ITP. Kết quả kiểm tra tiếng Anh là căn cứ tuyển chọn sinh viên (điều kiện tối thiểu là đạt 300 điểm mô phỏng TOEFL ITP).

Các sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn sử dụng ở mức điểm tương đương được miễn kiểm tra đầu vào.

* Sinh viên quốc tế

Tiêu chuẩn tuyển sinh: Đã tốt nghiệp tương đương Phổ thông trung học trở lên;

Cách thức tuyển sinh: Sinh viên nộp hồ sơ và nhận kết quả xét tuyển qua Ban Hợp tác quốc tế. Hồ sơ gồm bảng điểm phổ thông trung học, thư nêu lý do mong muốn theo học CTTT-KHCT và chứng chỉ tiếng Anh. Tiêu chí xét tuyển do Học viện quy định hàng năm. 


 


KHOA NÔNG HỌC

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 84.024.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn