Các đề tài đang triển khai Bộ môn Canh tác học

 

STT

Tên đề tài

Cấp

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm đề tài

Bộ môn

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời kỳ làm cỏ và lượng đạm bón đến sinh trưởng và năng suất cải bắp KK cross tại Gia Lâm, Hà Nội

SVNCKH

1/2019-12/2019

Phạm Thu Hà, Hoàng Mùi Nhậy,

Nguyễn Thị Cẩm,

Trần Thị Lan Anh

Canh tác học


KHOA NÔNG HỌC

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 84.024.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn  | Site maps | Bản đồ trực tuyến