Các đề tài đang triển khai Bộ môn Cây công nghiệp và cây thuốc

STT

Tên đề tài

Cấp

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm đề tài

Bộ môn

1

Nghiên cứu khả năng nảy mầm và chịu hạn của một số mẫu giống sim (Rhodomyrtus tomentosa) tại Gia Lâm, Hà Nội

 

SVNCKH

1/2019-12/2019

Ngô Minh Duy Bảo,

Bùi Thu Hằng, Ngọc Thị Hà, Nguyễn Thị Thư,

Chu Thị Đào

Cây công nghiệp

2

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng bón biochar đến sinh trưởng, sinh lý và năng suất của giống lạc L27 trong điều kiện mặn

SVNCKH

1/2019-12/2019

Vũ Tiến Đạt

Lê Xuân Đức

Lê Thị Liễu Oanh

Cây công nghiệp

3

Nghiên cứu tuyển chọn giống và biện pháp kỹ thuật quản lý tổng hợp một số cây dược liệu chủ lực (đinh lăng, chè dây, giảo cổ lam, đương quy, ba kích) cho vùng trồng chính

Đề tài BNN&PTNT

01/01/2018 - Đến ngày: 01/12/2022

Ninh Thị Phíp

Nguyễn Thị Sơn

Trần Văn Quang
Nguyễn Mai Thơm
Nguyễn Thị Thanh Hải
Bùi Thế Khuynh
Vũ Ngọc Thắng

Cây công nghiệp

 


KHOA NÔNG HỌC

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 84.024.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn  | Site maps | Bản đồ trực tuyến