Các đề tài đang triển khai Bộ môn Cây lương thực


STT

Tên đề tài

Cấp

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm đề tài

Bộ môn

1

Chọn tạo giống lúa japonica phù hợp với chế biến dầu cám gạo tại Việt Nam

Hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020

7/2019 - 12/2020

Phạm Văn Cường

Cây lương thực

2

Tăng cường năng lực ngành hàng rau quả tại Miền Bắc và Miền Trung Việt Nam

Tổ chức Nuffic, Hà Lan

2019 - 2021

Nguyễn Việt Long

Cây lương thực

3

Nghiên cứu chọn tạo và sản xuất cây diêm mạch (Chenopodium quinoa Willd.) hàng hoá giá trị cao đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng tại Việt Nam trong điều kiện biến đổi khí hậu - Hợp tác với Achentina

 

2017 - 2020

Nguyễn Việt Long

Cây lương thực

4

Nghiên cứu ảnh hưởng của thiếu hụt Oxy vùng hạt đến khả năng nảy mầm của một số cây trồng cạn trong điều kiện nhiệt độ khác nhau

 

SVNCKH

1/2019-12/2019

Bùi Hồng Nhung

Lê Trần Phong

Nguyễn Thị Vân Anh

Nguyễn Thị Thắm

 

Cây lương thực

5

Sản xuất thử giống lúa ngắn ngày DCG72 tại các tỉnh phía Bắc và Duyên hải Nam Trung bộ

Dự án SXTN cấp Bộ

01/01/2018 - Đến ngày: 31/12/2019

Tăng Thị Hạnh

Đinh Mai Thùy Linh

Phạm Văn Cường
Trần Thị Minh Ngọc
Trần Thị Hiên
Phan Thị Hồng Nhung
Nhà khoa học ngoài HV (1)
Nhà khoa học ngoài HV (3)
Nguyễn Hồng Hạnh
Nguyễn Văn Hoan

Cây lương thực

6

Nghiên cứu sử dụng nguyên liệu hữu cơ, phân bón hữu cơ nhằm nâng cao hiệu quả của sản xuất một số loại rau, quả ở các tỉnh phía Bắc

Đề tài BNN&PTNT

01/05/2017 - Đến ngày: 31/12/2021

Phạm Văn Cường

Trần Thị Minh Hằng

Đoàn Văn Lư
Vũ Thanh Hải
Tăng Thị Hạnh
Nguyễn Thị Minh (MT)
Nguyễn Thu Hà
Trần Thị Lan Hương (CNTP)
Bùi Ngọc Tấn
Võ Hữu Công
Nguyễn Thị Ái Nghĩa
Nhà khoa học ngoài HV (1)

Cây lương thựcKHOA NÔNG HỌC

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 84.024.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn  | Site maps | Bản đồ trực tuyến