Các đề tài đang triển khai Bộ môn Côn trùng

STT

Tên đề tài

Cấp

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm đề tài

Bộ môn

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái đến đặc điểm sinh học của Bọ phấn trắng Bemesia tabaci Gennadius gây hại trên sắn

Học viện

1/2019-12/2019

Nguyễn Đức Khánh

Côn trùng

 


KHOA NÔNG HỌC

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 84.024.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn  | Site maps | Bản đồ trực tuyến