Các đề tài đang triển khai Bộ môn Di truyền và chọn giống cây trồng

 

STT

Tên đề tài

Cấp

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm đề tài

Bộ môn

1

Biểu hiện của genVrDREB2Aở các giai đoạn sinh trưởng của đậu xanh trong điều kiện hạn

SVNCKH

1/2019-12/2019

Bùi Hữu Quang, Phạm Thị Ly,

Đỗ Thị Lý,

Nguyễn Đức Anh Tuấn

Di truyền Giống

2

Nghiên cứu phát triển giống bưởi Thồ tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Địa phương

01/08/2018 - Đến ngày: 31/07/2021

Đoàn Thu Thủy

Phạm Thị Ngọc

Trần Thị Lan Hương (CNTP)
Hoàng Đăng Dũng
Vũ Thanh Hải
Vũ Thị Xuân Bình
Nguyễn Thế Thập
Ngô Thị Hồng Tươi
Trần Anh Tuấn
Nguyễn Thanh Tuấn
Vũ Thị Thu Hiền
Nguyễn Thu Thủy

Di truyền Giống

3

Chọn tạo giống đậu xanh năng suất cao và quả chín tập trung cho các tỉnh phía Bắc Việt Nam

Đề tài trọng điểm Học viện

30/06/2018 - Đến ngày: 30/06/2020

Nguyễn Thanh Tuấn

Vũ Thị Thúy Hằng (NH)
Ngô Thị Hồng Tươi
Phạm Thị Ngọc (NH)

Di truyền Giống


KHOA NÔNG HỌC

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 84.024.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn  | Site maps | Bản đồ trực tuyến