Các đề tài đang triển khai Bộ môn Rau hoa quả

 

STT

Tên đề tài

Cấp

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm đề tài

Bộ môn

1

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật tới năng suất, chất lượng của giống táo 05 mới tuyển chọn tại Gia Lâm – Hà Nội

Học viện

1/2019-12/2019

Nguyễn Thị Phượng

Rau hoa quả

2

Đánh giá đặc điểm sinh trưởng, phát triển và khả năng lai tạo của các giống đậu bắpbắp (Abelmoschus esculentus L.)

SVNCKH

1/2019-12/2019

Vũ Văn Sơn

Trần THị Thanh Xuân

Nguyễn Hoàng Giang

Lê Thu Trang

Rau hoa quả

3

Ứng dụng công nghệ nhân và phát triển giống hoa Lan huệ cánh đơn, kép tại Văn Giang, Hưng Yên

Địa phương

01/01/2018 - Đến ngày: 30/06/2020

Phạm Thị Minh Phượng

Bùi Ngọc Tấn

rần Thị Minh Hằng
Nguyễn Anh Đức
Trần Anh Tuấn
Đặng Thị Hường
Nguyễn Xuân Trường (VSHNN)
Nhà khoa học ngoài HV (1)

Rau hoa quảKHOA NÔNG HỌC

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 84.024.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn  | Site maps | Bản đồ trực tuyến