STT

Tên đề tài

Cấp

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm đề tài

Bộ môn

1

Nghiên cứu xác định môi trường nuôi cấy và giá thể ươm thích hợp cho nhân giống in vitro cây lan Hoàng Thảo kèn

 

Học viện

1/2019-12/2019

Nguyễn Thị Phương Dung

Sinh lý thực vật

2

Đánh giá vai trò của Axit Salicylic (SA) đến khả năng chịu mặn của cây đậu xanh.

Việt Bỉ

3/2019-3/2020

Vũ Tiến Bình

Sinh lý thực vậtKHOA NÔNG HỌC

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 84.024.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn  | Site maps | Bản đồ trực tuyến