TẦM NHÌN

Đến năm 2025, Khoa Nông hc tr thành đơn v đào to và nghiên cu khoa hc ngang tm khu vc vi cht lượng đào to và nghiên cu khoa hc không ngng được nâng cao, cung cp cho xã hi ngun nhân lc xut sc để thc hin tt công tác nghiên cu, ng dng và chuyn giao công ngh tiên tiến trong lĩnh vc Nông nghip, đáp ng nhu cu xã hi và hi nhp quc tế.


SỨ MẠNG

1. Đào tạo đội ngũ kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ các ngành Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Nông nghiệp có năng lực chuyên môn vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng tốt với nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam và khu vực.

2. Thực hiện các nghiên cứu khoa học chuyên sâu và hợp tác với các nhà khoa học quốc gia, khu vực và quốc tế thực hiện các nghiên cứu trong các lĩnh vực thuộc Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật và Công nghệ tiên tiến trong sản xuất Nông nghiệp.

3. Phát minh, cải tiến, ứng dụng kỹ thuật và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật/công nghệ vào thực tiễn sản xuất trồng trọt nhằm giúp nền nông nghiệp quốc gia và khu vực không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường.KHOA NÔNG HỌC

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 84.024.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn  | Site maps | Bản đồ trực tuyến