Thông báo
21/10/2019

Với mục tiêu đào tạo sinh viên tốt nghiệp ra trường có được việc làm phù hợp với ngành đào tạo và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, khoa Nông học tổ chức khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Khoa trân trọng đề nghị các bạn sinh viên

04:32 01/06/2020
Khoa Nông học tổ chức lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (KLTN) cho 85 sinh viên làm KLTN đợt 4 năm 2019 trong thời gian từ ngày 11-12/6/2020 Để chuẩn bị cho lễ bảo vệ KLTN, Ban chủ nhiệm Khoa Nông học đề nghị sinh viên thực hiện các công việc sau
02:11 08/05/2020
Ngày bảo vệ: 12/5/2020
09:46 04/05/2020
Để nâng cao chất lượng dạy và học, phục vụ công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục
10:50 25/03/2020
Khoa Nông học xin thông báo kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 (thực hiện từ 1/4/2020 đến 30/9/2020) như sau
04:03 23/03/2020
Do tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, Ban chủ nhiệm Khoa Nông học quyết định lùi thời gian nộp KLTN của đợt 4 năm 2019 sang ngày 5/5/2020. Cụ thể như sau
02:36 17/03/2020
Các thầy cô trong hội đồng chấm KLTN sẽ thêm sinh viên vào nhóm như một học phần học trực tuyến, 8h00 ngày 26/3/2020 bắt đầu bảo vệ tại các tiểu ban, sinh viên vào nhóm trước 10 phút để chuẩn bị
08:45 11/03/2020
Căn cứ Thông báo số 01/TB-CTCT&CTSV ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên về việc nộp bổ sung hồ sơ chế độ chính sách năm 2020 đối với sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo
03:40 24/02/2020
Khoa Nông học tổ chức lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (KLTN) cho 89 sinh viên làm KLTN đợt 3 năm 2019 trong thời gian từ ngày 6-7/3/2020

KHOA NÔNG HỌC

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 84.024.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn  | Site maps | Bản đồ trực tuyến