Thông báo
05:09 11/09/2018
Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019, khoa Nông học – Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học thường niên vào tháng 11 năm 2018
02:59 25/06/2018
Tiêu chuẩn được nhận khóa luận tốt nghiệp khi sinh viên đã tích lũy ít nhất 70% số tín chỉ trong chương trình đào tạo và điểm trung bình chung tích lũy tại thời điểm xét ≥ 2,00 (không xét các lớp RHQ, NNP khóa 60).
09:22 08/06/2018
Theo thông báo số 08/TB-NH ngày 14/4/2018 của Trưởng khoa Nông học về việc tuyển chọn sinh viên tham gia Chương trình trao đổi sinh viên với trường Đại học Nagoya – Nhật Bản từ ngày 24/4/2018 đến 27/7/2018, khoa Nông học đã nhận được 16 hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình.
11:13 07/06/2018
Theo kế hoạch, Học viện tổ chức lễ bế giảng - trao bằng tốt nghiệp cho tân kỹ sư, cử nhân, bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng, hệ chính quy được công nhận tốt nghiệp tháng 04/2018
08:06 17/05/2018
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Đại học Nagoya –Nhật Bản, chương trình trao đổi sinh viên giữa hai trường diễn ra từ ngày 24/7/2018 - 27/7/2018 được tổ chức tại khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
05:37 02/05/2018
Nhằm hướng dẫn sinh viên khoa Nông học đăng ký các học phần học kỳ 1 năm học 2018-2019, giải đáp các thắc mắc về đăng ký và thực hiện Thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp,…
03:12 18/04/2018
Trong khuôn khổ Chương trình trao đổi sinh viên Đông Nam Á (AIMS) do Bộ Giáo dục của các quốc gia Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Brunei, Philippines và Nhật Bản và Trung tâm SEAMEO RIHED đặt trụ sở tại Thái Lan sáng lập với sự tham gia của hơn 60 trường đại học thành viên, Ban HTQT
03:00 18/04/2018
Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ –HVN ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Viện Nam (Học viện) về việc ban hành Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

KHOA NÔNG HỌC

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 84.024.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn