BCN Khoa Nông học thống báo lịch Bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 27 đợt 1 năm 2020

Ngày bảo vệ: 12/5/2020

Địa điểm Thư viện khoa Phòng 104 BM cây lương thực P206-BM PPTN&TKSH P208-BM Sinh lý thực vật Phòng 306-BM Di truyền Giống P308-BM Canh tác
8:00-8:55 Học viên 15. Nguyễn Bích Hoa 17. Đỗ Hoài Linh 11. Nguyễn Thị Thu Thủy 4. Đỗ Thị Hiền 13. Phạm Thị Lê 6. Đào Thị Xuân Mai
9:00-9:55 Học viên 16. Triệu Đức Thuận 18. Thiều Thị Thu Trang 3. Trần Tuấn Anh 5. Quách Thị Thanh Hoa 10. Nguyễn Bá Hưng 14. Hà Ngọc Ánh
10:00-10:55 Học viên 19. Đặng Xuân Trường 2. Nguyễn Ngô Liêm 20. Nguyễn Xuân Đài 7. Nghiêm Tiến Dũng 8. Hoàng Minh Trang
11:00-11:55 Học viên 9. Nguyễn Thị Ngọc Thúy 12. Nguyễn Hồng Quân 1. Nguyễn Đức Trọng