Để nâng cao chất lượng dạy và học, phục vụ công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục, các bạn sinh viên vui lòng đóng góp ý kiến phản hồi về chương trình đào tạo bằng cách trả lời trung thực, đầy đủ các nội dung theo link dưới đây

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejyHeusr7SngcGSwZx9s37yr0CRqe-BodYFX6Rutp7q4V6YA/viewform