Kính gửi: Các lớp thuộc khoa Nông học

 

          Nhằm hướng dẫn sinh viên khoa Nông học đăng ký các học phần học kỳ 1 năm học 2018-2019, giải đáp các thắc mắc về đăng ký và thực hiện Thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp,… khoa Nông học tổ chức buổi họp lớp với  sinh viên khoa Nông học.

Thời gian và địa điểm như sau:

Ngày

17:30-18:30

19:00-20:00

7/5/2018

Các lớp NN60,61,62 + RHQ60,61,62 + CĐ7,8 + BVTVK61,62

 

Các lớp KHCTK61,62 +KHCDLK61,62

+KHCTTTK60,61,62 +CGCTK61,62 + LT60,61,62

22/5/2018

Các lớp KHCT60, KHCDL60, CGCT60, BVTV60

 

-         Địa điểm: Hội trường NĐ207

Ban chủ nhiệm khoa yêu cầu Ban cán sự thông báo đến tất cả sinh viên trong lớp đến dự đông đủ, đúng giờ đã phân công. Trường hợp sinh viên không đến được phải có lý do chính đáng và sẽ bị xử phạt theo đúng quy định.


BCN khoa Nông học