Theo kế hoạch, Học viện tổ chức lễ bế giảng - trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên tốt nghiệp bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng, hệ chính quy được công nhận tốt nghiệp tháng 10/2019 vào ngày 29/11/2019 (danh sách đính kèm), tại Hội trường A - Giảng đường Nguyễn Đăng (ND207) như sau:

Những sinh viên được công nhận tốt nghiệp tháng 10/2019 phải tự thanh toán các khoản còn nợ với các Khoa chuyên môn, các Ban và các Đơn vị trong Học viện trước ngày 26/11/2019.
Học viện chỉ phát bằng cho những sinh viên đã đủ điều kiện nhận bằng. Khi ký nhận bằng sinh viên phải xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh).
Sinh viên vắng mặt trong buổi lễ phát bằng (có lý do) sẽ nhận Bằng tại ban Quản lý đào tạo (bàn số 9 - P121 Nhà hành chính) vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần

Khoa Nông học thông báo danh sách sinh viên chưa đủ thủ tục nhận bằng đợt xét tốt nghiệp tháng 10 năm 2019 (tính đến thời điểm 16 giờ 00 ngày 26/11/2019)

Chi tiết danh sách xem tại đây