Khoa Nông học thông báo danh sách sinh viên chưa đủ thủ tục nhận bằng đợt xét tốt nghiệp tháng 7 năm 2019 (tính đến thời điểm 10 giờ 30 ngày 25/10/2019)

Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách khẩn trương hoàn thành thủ tục hạn cuối tại phòng 201 nhà A - khoa Nông học trước 10 giờ sáng thứ 6 ngày 25/10/2019

Chi tiết xem tại đây