Khoa Nông học tổ chức lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (KLTN) cho 85  sinh viên làm KLTN  đợt 4 năm 2019 trong thời gian từ ngày 11-12/6/2020
Để chuẩn bị cho lễ bảo vệ KLTN, Ban chủ nhiệm Khoa Nông học đề nghị sinh viên thực hiện các công việc sau:
- Mỗi sinh viên chuẩn bị trình bày tóm tắt khóa luận bằng power point, in 3 bản cho các thầy cô trong tiểu ban, trình bày tóm tắt KLTN trong 15 phút.
- Danh sách dự kiến các tiểu ban, thứ tự trình bày và địa điểm bảo vệ KLTN chi tiết trong file đính kèm. Nếu sinh viên có thắc mắc về danh sách này đề nghị phản hồi trước 17h00 ngày 2/6/2020 (cô Hằng - TLĐT)
- Các tiểu ban tự chuẩn bị máy tính xách tay, liên hệ với bộ môn để nhận máy chiếu (sinh viên bảo vệ KLTN ở bộ môn nào sẽ mượn máy chiếu của bộ môn đấy) 
- Các tiểu ban phân công trang trí và chuẩn bị phòng vào lúc 15h00 ngày 10/6/2020 (theo danh sách tại các tiểu ban) cho buổi bảo vệ khóa luận: treo pano (liên hệ thầy Trần Thanh Hải – văn phòng khoa Nông học để lấy pano), kê bàn ghế cho tiểu ban chấm KLTN, chuẩn bị nước uống, … mang máy tính dùng cho ngày bảo vệ để kiểm tra sự kết nối giữa máy tính và máy chiếu. Và dọn dẹp phòng sau khi bảo vệ xong theo hướng dẫn của cán bộ phục vụ.
- Trang phục bảo vệ: áo sơ mi trắng quần âu, đeo thẻ sinh viên, khuyến khích sinh viên nữ mặc áo dài truyền thống.
- 8:00 bắt đầu bảo vệ KLTN tại các tiểu ban theo danh sách.
Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này.