Theo thông báo số 08/TB-NH ngày 14/4/2018 của Trưởng khoa Nông học về việc tuyển chọn sinh viên tham gia Chương trình trao đổi sinh viên với trường Đại học Nagoya – Nhật Bản từ ngày 24/4/2018 đến 27/7/2018, khoa Nông học đã nhận được 16 hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình.

Căn cứ vào kết quả buổi phỏng vấn ngày 5/6/2018 và 7/6/2018, Hội đồng xét tuyển của khoa đã chọn được 06 ứng viên trúng tuyển tham gia chương trình (Danh sách kèm theo).

Khoa Nông học sẽ thông báo với sinh viên trúng tuyển qua email về quy định thực hiện và kế hoạch học tập chi tiết của chương trình.

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA TRAO ĐỔI SINH VIÊN VỚI ĐẠI HỌC NAGOYA THÁNG 7/2018

STT

Mã SV

Họ và tên

Lớp

1

611573

Đặng Thị Phương Anh

K61KHCTT

2

611814

Trần Thị Thuận

K61KHCTT

3

592379

Vũ Thị Diễm

K59KHCTT

4

602098

Bùi Thị Hồng Anh

K60KHCTT

5

582744

Phạm Thanh Tùng

K58KHCTC

6

26100031

Nguyễn Thị Đông

CH26KHCTB