Lịch bảo vệ cao học K25 Đợt 1

22/5/2018

Thời gian

 

P104_BM Cây lương thực

P.208 - Sinh lý thực vật

P303. Cây công nghiệp và CT

P.306 - BM DTG

 

8h - 8h55'

HV

 

1.Phan Thị Thu Hiền

28.Nguyễn Thị Ny

40. Trương Thị Điệp

 

 

CT

 

PGS.TS. Nguyễn Tất Cảnh

PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm

PGS.TS. Ngô Bích Hảo

 

 

PB1

 

TS. Dương Đường Bệ

PGS.TS. Nguyễn Văn Cương

GS.TS. Vũ Triệu Mân

 

 

PB2

 

TS. Chu Anh Tiệp

TS. Nguyễn Xuân Thắng

PGS.TS. Nguyễn Văn Viên

 

 

TK

 

TS. Nguyễn Mai Thơm

TS. Đoàn Thu Thủy

TS. Nguyễn Đức Huy

 

 

UV

 

TS. Nguyễn Thiên Lương

TS. Vũ Thị Thúy Hằng

PGS.TS. Hà Viết Cường

 

9h- 9h55'

HV

16.Phạm Thị Thu

19.Đỗ Thị Thanh Hoa

12.Phạm Văn Bình

41. Nguyễn Thị Hồng Giang

 

 

CT

PGS.TS. Tạ Thu Cúc

PGS.TS. Trần Văn Quang

GS.TS. Phạm Văn Cường

GS.TS. Vũ Triệu Mân

 

PB1

TS. Ngô Thị Hạnh

TS. Nguyễn Thiên Lương

PGS.TS. Nguyễn Việt Long

PGS.TS. Lê Lương Tề

 

 

PB2

PGS.TS. Trần Thị Minh Hằng

TS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh

TS. Bùi Thế Hùng

PGS.TS. Hà Viết Cường

 

 

TK

TS. Đoàn Thu Thủy

TS. Phạm Tuấn Anh

PGS.TS. Nguyễn Văn Cương

TS. Nguyễn Đức Huy

 

 

UV

TS. Nguyễn Thị Bích Thùy

PGS.TS. Vũ Quang Sáng

TS. Dương Đường Bệ

TS. Trần Nguyễn Hà

10h- 10h55'

HV

30.Phạm Thị Ánh

3.Vũ Thị Thoa

25.Nguyễn Hoàng Tùng

42. Đinh Thị Ngọc Mai

 

 

CT

GS.TS. Trần Tú Ngà

PGS.TS. Nguyễn Ích Tân

GS.TS. Phạm Văn Cường

PGS.TS. Lê Lương Tề

 

PB1

TS. Hoàng Thị Giang

TS. Vũ Việt Hưng

TS. Vũ Thanh Hải

PGS.TS. Đỗ Tấn Dũng

 

PB2

PGS.TS. Nguyễn Văn Cương

TS. Đoàn Văn Lư

TS. Ngô Thị Hạnh

PGS.TS. Nguyễn Văn Viết

 

TK

TS. Vũ Thị Thúy Hằng

TS. Trần Thị Thiêm

TS. Nguyễn Thanh Tuấn

TS. Nguyễn Đức Huy

 

UV

TS. Nguyễn Xuân Thắng

PGS.TS. Hà Thị Thanh Bình

TS. Khuất Hữu Trung

TS. Trần Nguyễn Hà

11:00-11:55

HV

33.Trịnh Thị Hương

31.Dương Thị Hải Yến

 

43. Nguyễn Thị Trang

 

CT

PGS.TS. Nguyễn Hồng Minh

GS.TS. Nguyễn Quang Thạch

 

PGS.TS. Đỗ Tấn Dũng

 

PB1

TS. Nguyễn Xuân Thắng

TS. Tạ Hồng Lĩnh

 

PGS.TS. Ngô Bích Hảo

 

PB2

PGS.TS. Nguyễn Văn Cương

TS. Vũ Thanh Hải

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Viên

 

TK

TS. Đoàn Thu Thủy

TS. Lê Thị Tuyết Châm

 

PGS.TS. Hà Viết Cường

 

UV

TS. Khuất Hữu Trung

TS. Hoàng Thị Giang

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Viết

 

 

 

 

 

 

 

13h30- 14h25'

HV

14.Đặng Thị Tươi

34.Đoàn Thị Lụa

24.Nguyễn Thị Lý

44. Hoàng Thị Hoài

 

 

CT

GS.TS. Phạm Văn Cường

PGS.TS. Tăng Thị Hạnh

PGS.TS. Vũ Quang Sáng

PGS.TS. Nguyễn Văn Viên

 

PB1

PGS.TS. Nguyễn Ích Tân

TS. Tạ Hồng Lĩnh

TS. Hoàng Bá Tiến

GS.TS. Nguyễn Văn Tuất

 

PB2

TS. Phạm Văn Dân

PGS.TS. Vũ Thị Thu Hiền

TS. Trần Anh Tuấn

PGS.TS. Đỗ Tấn Dũng

 

TK

PGS.TS. Nguyễn Việt Long

TS. Lê Thị Tuyết Châm

TS. Nguyễn Thị Ái Nghĩa

TS. Nguyễn Đức Huy

 

UV

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huệ

TS. Phạm Hùng Cương

TS. Nguyễn Văn Phú

TS. Đặng Vũ Thị Thanh

14h30- 15h25'

HV

23.Vũ Thị Minh Nguyệt

13.Nguyễn Thành Luân

 

45. Lê Thị Phương Thảo

 

 

CT

PGS.TS. Vũ Quang Sáng

PGS.TS. Trần Văn Quang

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Viên

 

PB1

TS. Hoàng Bá Tiến

PGS.TS. Tăng Thị Hạnh

 

TS. Trần Nguyễn Hà

 

PB2

TS. Đỗ Thị Hường

TS. Phạm Hùng Cương

 

TS. Lê Mai Nhất

 

TK

TS. Phùng THị Thu Hà

TS. Trần Anh Tuấn

 

PGS.TS. Hà Viết Cường

 

UV

TS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh

TS. Phạm Văn Dân

 

GS.TS. Nguyễn Văn Tuất

15:30-16:25

HV

27.Đào Thu Huế

11.Vũ Ngọc Khiêm

21.Nguyễn Thị Thùy Dương

46. Hà Thị Thủy

 

 

CT

PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm

PGS.TS. Trần Văn Quang

GS.TS. Nguyễn Quang Thạch

PGS.TS. Đỗ Tấn Dũng

 

PB1

TS. Phạm Văn Dân

PGS.TS. Vũ Thị Thu Hiền

TS. Hoàng Bá Tiến

TS. Trần Nguyễn Hà

 

PB2

PGS.TS. Nguyễn Thị Lan

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huệ

PGS.TS. Tăng Thị Hạnh

TS. Đặng Vũ Thị Thanh

 

TK

TS. Nguyễn Thanh Tuấn

TS. Đỗ Thị Hường

TS. Phạm Tuấn Anh

TS. Nguyễn Đức Huy

 

UV

PGS.TS. Vũ Đình Hòa

TS. Phạm Hùng Cương

TS. Trần Thị Thiêm

TS. Lê Mai Nhất

 

 

 

 

 

 

Lịch bảo vệ cao học K25 Đợt 1

Ngày 23/5/2018

Thời gian

 

P104_BM Cây lương thực

P.208 - Sinh lý thực vật

P303. Cây công nghiệp và CT

P.306 - BM DTG

P204. Thư viện khoa

8h - 8h55'

HV

29.Đỗ Thị Mến

20.Nguyễn Thị Hiền

2.Trần Văn Nghinh

35.Đỗ Minh Đức

 

 

CT

GS.TS. Trần Tú Ngà

PGS.TS. Đoàn Thị Thanh Nhàn

PGS.TS. Trần Văn Quang

PGS.TS. Trần Đình Chiến

 

PB1

TS. Nguyễn Văn Vương

PGS.TS. Ninh Thị Phíp

PGS.TS. Hà Thị Thanh Bình

PGS.TS. Đặng Thị Dung

 

 

PB2

PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng

TS. Phạm Quang Thắng

TS. Nguyễn Thu Hà

PGS.TS. Phạm Hồng Thái

 

 

TK

TS. Ngô Thị Hồng Tươi

TS. Phùng Thị Thu Hà

TS. Nguyễn Mai Thơm

TS. Nguyễn Đức Tùng

 

UV

PGS.TS. Nguyễn Thị Lan

TS. Vũ ĐÌnh Chính

TS. Nguyễn Như Hải

TS. Nguyễn Thị Nhung

9h- 9h55'

HV

5.Phạm Thị Xuyên

22.Ngô Thị Thủy

10.Phạm Duy Đức

36.Khuất Thị Phương

26.Nguyễn Thị Phương Hoa

 

CT

PGS.TS. Đoàn T.Thanh Nhàn

GS.TS. Hoàng Minh Tấn

PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Oanh

GS.TS. Trần Tú Ngà

 

PB1

PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn

TS. Nguyễn Thị Kim Thanh

TS. Nguyễn Như Hải

PGS.TS. Trần Đình Chiến

TS. Nguyễn Văn Vương

 

PB2

TS. Vũ Đình Chính

TS. Phạm Quang Thắng

TS. Bùi Thế Hùng

TS. Nguyễn Thị Nhung

PGS.TS. Nguyễn Hồng Minh

 

TK

TS. Vũ Ngọc Thắng

TS. Phạm Tuấn Anh

TS. Phùng Thị Thu Hà

TS. Nguyễn Đức Tùng

TS. Nguyễn Thanh Tuấn

 

UV

PGS.TS. Ninh Thị Phíp

PGS.TS. Nguyễn Việt Long

PGS.TS. Tăng Thị Hạnh

PGS.TS. Phạm Thị Vượng

TS. Mai Văn Tân

10h- 10h55'

HV

32.Nguyễn Đức Thịnh

6.Phạm Văn Lập

15.Nguyễn Văn Phường

37.Nguyễn Thị Thanh Hoài

 

 

CT

PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm

PGS.TS. Ninh Thị Phíp

TS. Đoàn Văn Lư

PGS.TS. Hồ Thị Thu Giang

 

PB1

TS. Mai Văn Tân

PGS.TS. Trần Thị Trường

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hùng

PGS.TS. Phạm Thị Vượng

 

PB2

PGS.TS. Vũ Thị Thu Hiền

TS. Nguyễn Đình Vinh

TS. Vũ Thanh Hải

TS. Nguyễn Văn Liêm

 

TK

TS. Nguyễn Thanh Tuấn

TS. Vũ Thị Thúy Hằng

TS. Trần Anh Tuấn

PGS.TS. Lê Ngọc Anh

 

UV

TS. Ngô Thị Hồng Tươi

TS. Đặng Văn Thư

TS. Cao Anh Long

PGS.TS. Trần Đình Chiến

11h-11h55

HV

18.Chu Anh Tuấn

4.Tô Minh Kiên

7.Phạm Văn Huấn

38.Phùng Thị Hường

 

CT

PGS.TS. Nguyễn Thị Lan

PGS.TS. Đoàn T.Thanh Nhàn

TS. Nguyễn Đình Vinh

PGS.TS. Hồ Thị Thu Giang

 

PB1

PGS.TS. Nguyễn Ích Tân

TS. Vũ Đình Chính

PGS.TS. Trần Thị Trường

PGS.TS. Lê Ngọc Anh

 

PB2

PGS.TS. Nguyễn Văn Long

TS. Đặng Văn Thư

TS. Nguyễn Mai Thơm

PGS.TS. Đặng Thị Dung

 

TK

TS. Nguyễn Thị Ái Nghĩa

TS. Vũ Ngọc Thắng

TS. Ngô Thị Hồng Tươi

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Oanh

 

UV

TS. Đoàn Văn Điếm

TS. Phạm Quang Thắng

TS. Lê Thị Thủy

TS. Nguyễn Văn Liêm

13h30- 14h25'

HV

8.Trần Thị Hải Yến

9.Đinh Thị Hạnh

17.Nguyễn Kim Chi

39.Nguyễn Kim Hoàn Yến

 

 

CT

PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn

PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng

GS.TS. Trần Tú Ngà

PGS.TS. Đặng Thị Dung

 

PB1

PGS.TS. Ninh Thị Phíp

TS. Nguyễn Như Hải

TS. Nguyễn Văn Dũng

PGS.TS. Lê Ngọc Anh

 

PB2

TS. Mai Văn Tân

PGS.TS. Tăng Thị Hạnh

TS. Đoàn Văn Lư

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Oanh

 

TK

TS. Vũ Ngọc Thắng

TS. Phùng Thị Thu Hà

TS. Trần Anh Tuấn

PGS.TS. Hồ Thị Thu Giang

 

UV

TS. Vũ Đình Chính

TS. Bùi Thế Hùng

TS. Cao Anh Long

PGS.TS. Phạm Hồng Thái