Nhằm Kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ (2009-2019), khoa Nông học, nhóm NCMNNHC – Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học vào ngày 11 tháng 12 năm 2019 với chủ đề: “Các giải pháp cho nền nông nghiệp xanh”.

1.      Mục đích, ý nghĩa

          Nhằm thúc đẩy quảng bá, chia sẻ các kết quả nghiên cứu, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và các hoạt động nghiên cứu khoa học của Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ và của các nhà khoa học trong và ngoài nước trong lĩnh vực nông nghiệp xanh (nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp an toàn, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, kiến thức bản địa).

2.      Các lĩnh vực của Hội thảo

Bao gồm các giải pháp có thể áp dụng trong nông nghiệp xanh:

 -    Khoa học cây trồng và chọn giống

-          Bảo vệ thực vật

-          Chăn nuôi, thú y

-          Bảo quản và chế biên

-          Môi trường

-          Quản lý đất bền vững và phân bón hữu cơ, phân bón sinh học, công nghệ vi sinh,

-          Kinh tế và marketing cho sản phẩm hữu cơ, an toàn

-          Bảo tồn nguồn gen và đa dạng sinh học

3.      Thời gian dự kiến

Thời gian đăng ký: trước ngày 10 tháng 10 năm 2019

Thời gian nộp báo cáo toàn văn: trước ngày 10 tháng 11 năm 2019

Phí nộp bài: 500.000 VNĐ/ 1 bài

(Mẫu đăng ký và Báo cáo toàn văn gửi về địa chỉ email: ngocdinhhau1@gmail.com )

Thời gian hội thảo: Ngày 11 tháng 12 năm 2019

Địa điểm: Khoa Nông học

Các bài viết đáp ứng yêu cầu sẽ được biên tập để đăng trong kỷ yếu Proceeding có chỉ số ISBN của Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam – Học viện Nông nghiệp Việt Nam và được Ban Tổ chức lựa chọn để báo cáo tại Hội thảo. Bài báo được format theo qui định của tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam – Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Xin mời tham khảo tại đây: http://tapchi.vnua.edu.vn/van-ban/ )

Để biết thêm thông tin chi tiết về hội thảo, vui lòng liên hệ: Khoa Nông học – Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Điện thoại: 0968441689 (cô Dinh) hoặc 0961204488 (Cô Nghĩa), email ngocdinhhau1@gmail.com hoặc nguyennghia.hua@gmail.com.

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác viết bài của Quý vị.

 

TRƯỞNG KHOA NÔNG HỌC