Kính gửi: Sinh viên các lớp khoa Nông học

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Đại học Nagoya –Nhật Bản, chương trình trao đổi sinh viên  giữa hai trường diễn ra từ ngày 11/12/2019-15/12/2019 được tổ chức tại khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Tham gia chương trình này, sinh viên:

-                     Được tham gia chương trình miễn phí, được cấp chứng chỉ vào cuối khoá học

-                     Được hỗ trợ tài liệu học tập, văn phòng phẩm, nước uống trong các buổi học

-                     Được hỗ trợ tiền xe đi thực địa

-                     Không được hỗ trợ tiền ăn trong suốt chương trình

Khoa Nông học tổ chức tuyển Sinh viên tham gia chương trình này. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Số lượng sinh viên được tuyển chọn: 05 sinh viên khoa Nông học

- Yêu cầu: Sinh viên có đạo đức tốt, học lực từ khá trở lên, có trình độ tiếng Anh tốt

2. Ưu tiên:

- Sinh viên có thành tích học tập và hoạt động xã hội tốt,

- Chưa tham gia chương trình trao đổi sinh viên thuộc khoa Nông học.

3. Hồ sơ:

- Đơn xin tham gia chương trình (theo mẫu)

- Bảng điểm (chỉ cần download và in từ website Học viện, không cần đóng dấu)

- Chứng chỉ tiếng anh (nếu có)

- Giấy tờ minh chứng khen thưởng khác kèm theo (nếu có)

4. Thời gian và cách thức nộp

- Thời gian: Trước 11h30 ngày 11/11/2019

- Cách thức nộp: Trực tiếp tại phòng 205 – khoa Nông học

- Lịch phỏng vấn: thông báo sau

 

BCN khoa Nông học