Kính gửi: Sinh viên các lớp khoa Nông học 

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Đại học Nagoya – Nhật Bản, chương trình trao đổi sinh viên  giữa hai trường diễn ra từ ngày 24/7/2018 - 27/7/2018 được tổ chức tại khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Tham gia chương trình này, sinh viên:

-  Được tham gia chương trình miễn phí, được cấp chứng chỉ vào cuối khoá học

-  Được hỗ trợ tài liệu học tập, văn phòng phẩm, nước uống trong các buổi học

-  Được hỗ trợ tiền xe đi thực địa

-  Không được hỗ trợ tiền ăn trong suốt chương trình

Khoa Nông học tổ chức tuyển Sinh viên tham gia chương trình này. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng: 

- Số lượng sinh viên được tuyển chọn: 06 sinh viên khoa Nông học

- Yêu cầu: Sinh viên có đạo đức tốt, học lực từ khá trở lên, có trình độ tiếng Anh tốt

2. Ưu tiên:

- Sinh viên có thành tích học tập và hoạt động xã hội tốt, 

- Chưa tham gia chương trình trao đổi sinh viên thuộc khoa Nông học.

3. Hồ sơ:

- Đơn xin tham gia chương trình (theo mẫu)

- Bảng điểm (chỉ cần download và in từ website Học viện, không cần đóng dấu)

- Chứng chỉ tiếng anh (nếu có)

- Giấy tờ minh chứng khen thưởng khác kèm theo (nếu có)

4. Thời gian và cách thức nộp

- Thời gian: Trước 11h30 ngày 18/5/2018

- Cách thức nộp: Trực tiếp tại phòng 205 – khoa Nông học

- Lịch phỏng vấn: thông báo sau qua email và fanpage của khoa