Khoa Nông học xin thông báo kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 (thực hiện từ 1/4/2020 đến 30/9/2020) như sau

STT

Thời gian thực hiện

Nội dung công việc

Ghi chú

1.

25/3/2020

Giao đề tài cho sinh viên (online)

Sinh viên xem danh sách tại link: http://shorturl.at/apJOW

Sinh viên liên hệ ngay với giáo viên hướng dẫn (bằng email, điện thoại...)

2.

Trước 17h00 ngày 24/4/2020

Nộp đề cương KLTN

Nếu vẫn trong thời gian HV nghỉ phòng chống dịch nCovid-19 thì sinh viên gửi file đề cương định dạng pdf vào địa chỉ mail: ngobichhang7290@gmail.com, sau hết dịch sinh viên nộp 02 bản cứng đề cương tại P205 (sẽ có thông báo sau)

3.

8:00 – 17:00 ngày 2/11/2020

Sinh viên nộp hồ sơ KLTN cho trợ lý đào tạo

Hồ sơ gồm: 2 quyển báo cáo KLTN, 1 quyển số liệu thô, 1 quyển nhật ký thực tập, Giấy nhận xét của GVHD tại trường và tại cơ sở (nếu thực tập tại cơ sở)

4.

30/11-5/12/2020

Báo cáo KLTN

Thời gian cụ thể sẽ thông báo cho sinh viên trước ít nhất 1 tuần.

 

-         Sinh viên xem các biểu mẫu viết đề cương, viết báo cáo KLTN trên website của Khoa: https://nonghoc.vnua.edu.vn/bieu-mau1.html mục số 5- Hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp

-         Để thuận tiện trong việc liên hệ giữa sinh viên và Khoa trong quá trình thực hiện đề tài, đề nghị sinh viên điền thông tin số điện thoại, email vào danh sách tại link sau: https://shorturl.at/giHMQ

 

BCN Khoa Nông học