Do tình hình diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp nên Học viện đã họp và quyết định tổ chức cho sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp đợt 3 năm 2019 của Khoa Nông học bảo vệ online vào ngày 26-27/3/2020

Để công tác bảo vệ KLTN diễn ra thuận lợi, đề nghị sinh viên thực hiện những nội dung sau:

-          Gửi bài tóm tắt KLTN của mình dạng powerpoint theo địa chỉ email ngobichhang7290@gmail.com trước 17h00 ngày 20/3/2020. Sinh viên đã gửi và đã nhận được phản hồi không cần gửi lại. Cách đặt tên file: Tên tiểu ban – STT - Mã SV – Họ và tên (Ví dụ: Tiểu ban 1-01-614388-Nguyễn Văn Bách). Sau thời gian trên sinh viên không nộp thì sẽ không được bảo vệ trước hội đồng.

-          Chuẩn bị bảo vệ trực tuyến:

+ Sinh viên kích hoạt tài khoản MICROSOFT TEAMS tại đường link: http://svteams.vnua.edu.vn/

+ Các thầy cô trong hội đồng chấm KLTN sẽ thêm sinh viên vào nhóm như một học phần học trực tuyến, 8h00 ngày 26/3/2020 bắt đầu bảo vệ tại các tiểu ban, sinh viên vào nhóm trước 10 phút để chuẩn bị. Trường hợp đường truyền Internet không ổn định sinh viên chuẩn bị điện thoại có cài đăt zalo để khi hội đồng sẽ liên hệ trực tiếp để trao đổi và đặt câu hỏi. Sinh viên điền SĐT và địa chỉ email theo link sau đây: http://shorturl.at/svV37

 

BCN khoa Nông học