Do tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, Ban chủ nhiệm Khoa Nông học quyết định lùi thời gian nộp KLTN của đợt 4 năm 2019 sang ngày 5/5/2020. Cụ thể như sau:
Thời gian: 8h00 – 17h00  ngày 05 tháng 5 năm 2020
Địa điểm: Phòng 205 – Nhà A – Khoa Nông học
Hồ sơ gồm
- 2 Quyển Khóa luận tốt nghiệp 
- 1 Quyển Số liệu thô
- 1 Quyển nhật ký thực tập
- Nhận xét của Giáo viên hướng dẫn
- Nhận xét có dấu của cơ sở thực tập (Nếu SV thực tập tại cơ sở)
Túi hồ sơ bằng bìa hoặc nilon, bên ngoài ghi rõ: Họ tên SV, Lớp, Mã SV, Giáo viên hướng dẫn, Bộ môn.
Chú ý: 
- Sinh viên ký tên vào 2 quyển Khóa luận trước khi nộp.
- Hồ sơ thiếu 1 trong những giấy tờ trên thì Khoa sẽ không thu.
- Sinh viên không thực hiện đúng quy định về kết cấu của KLTN thì không được nộp KLTN.
Khoa Nông học trân trọng thông báo.