Do ảnh hưởng của Covid-19, Ban chủ nhiệm Khoa Nông học quyết định lùi thời gian thu Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020, cụ thể như sau:

Thời gian: 8h00 – 17h00  ngày 18 tháng 08 năm 2020 (lùi 19 ngày so với thông báo trước đó)

Địa điểm: Phòng 205 – Nhà A – Khoa Nông học

Hồ sơ gồm:

-         2 Quyển Khóa luận tốt nghiệp

-         1 Quyển Số liệu thô

-         1 Quyển nhật ký thực tập

-         Nhận xét của Giáo viên hướng dẫn

-         Nhận xét có dấu của cơ sở thực tập (Nếu SV thực tập tại cơ sở)

Túi hồ sơ bằng bìa hoặc nilon, bên ngoài ghi rõ: Họ tên SV, Lớp, Mã SV, Giáo viên hướng dẫn, Bộ môn.

Chú ý:

-         Sinh viên ký tên vào 2 quyển Khóa luận trước khi nộp.

-         Hồ sơ thiếu 1 trong những giấy tờ trên thì Khoa sẽ không thu.

Sinh viên không thực hiện đúng quy định về kết cấu của KLTN thì không được nộp KLTN.