Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020, khoa Nông học tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học 2020 nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, chia sẻ các kết quả nghiên cứu, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học sinh viên.

Thời gian hội thảo: 8:00 ngày 12 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Thư viện khoa Nông học

Thành phần: Sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học 2019 (bắt buộc, để nghiệm thu đề tài), các nhóm sinh viên có nghiên cứu khác mong muốn được trình bày kết quả nghiên cứu tại Hội nghị, vui lòng đăng ký về khoa trước 11:00 ngày 11/6/2020 thông qua email nhamnguyen85hua@gmail.com hoặc điện thoại 0987.343.545 (cô Nhâm – trợ lý khoa học và hợp tác quốc tế)

Khoa Nông học xin thông báo và trân trọng kính mời tất cả các bạn sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học đến tham dự Hội nghị.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

P.TRƯỞNG KHOA       

TS. Nguyễn Đức Huy (đã ký)