1. Mục tiêu đào tạo:

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng cần thiết và thúc đẩy sinh viên áp dụng các kiến thức đó giải quyết những vấn đề thách thức của ngành nông nghiệp trong bối cảnh xã hội và thế giới có nhiều thay đổi (nông nghiệp vững, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, quản lý môi trường…)

2. Chương trình đào tạo:

- Chương trình tiên tiến Khoa học cây trồng (CTTT-KHCT) là một trong 38 CTTT được triển khai tại 25 trường Đại học trọng điểm của Việt Nam

- Thời gian đào tạo: 4,5 năm;

- Chương trình đào tạo: Được giảng dạy bằng tiếng Anh; Nội dung chương trình học được nhập khẩu từ Trường đại học UCD, với tổng số 160 tín chỉ; sinh viên được học các khối kiến thức chuyên môn thuộc khối ngành nông sinh chuyên ngành KHCT và quản lý kinh tế nông nghiệp;

- Phương pháp giảng dạy hiện đại, tiên tiến, tích cực nhằm phát huy tính sáng tạo của sinh viên; Sinh viên được tham nghiên cứu khoa học, các hoạt động ngoại khóa như seminar, đi thực tế, được ưu tiên trong các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế như với Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan…

3. Cơ hội sau tốt nghiệp:

- Với lợi thế được học tập trong môi trường sử dụng tiếng Anh, chương trình học tập nhập khẩu của Mỹ và tiếp xúc với phương pháp giảng dạy tích cực, sinh viên CTTT-KHCT được đánh giá cao về tính sáng tạo và năng động;

- Sinh viên có cơ hội cao trong tìm kiếm việc làm ở nhiều lĩnh vực như Trồng trọt, Quản lý nhà nước ngành Nông nghiệp, cho các dự án phát triển nông nghiệp, dự án nước ngoài, các công ty tư nhân; hoặc làm giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học nông nghiệp và nghiên cứu tại các Viện, Trung tâm, …

- CTTT-KHCT cũng mở rộng cơ hội học tập sau đại học tại nước ngoài cho sinh viên.  

4. Tuyển sinh năm 2017:

- Tuyển sinh với số lượng một lớp 60 sinh viên;

- Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên khóa đầu tiên đăng ký xét tuyển.

- Phương thức xét tuyển: Căn cứ  tổng điểm thi của các môn thi trong tổ hợp dùng để xét tuyển vào đại học năm 2017, xếp từ cao xuống thấp để lấy đủ chỉ tiêu của ngành (lớp).

5. Thông tin liên hệ:

Thông tin chi tiết xem tại Website: http://www.vnua.edu.vn/khoa/nonghoc/index.php

Liên hệ: TS.Vũ Ngọc Thắng

Email: cropsciencevnua@gmail.com hoặc vungocthang@vnua.edu.vn

 

Một số hình ảnh hoạt động