Mục tiêu đào tạo: Đào tạo kỹ sư nông nghiệp có thức kiến thức chung về sinh học, kỹ thuật canh tác; các kiến thức cơ bản và hiện đại về di truyền; phương pháp chọn tạo, sản xuất giống các nhóm cây trồng cho năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng các điều kiện canh tác và sinh thái khác nhau.

Cấu trúc của chương trình đào tạo:

+  Chương trình được thiết kế gồm 130 tín chỉ, trang bị các kiến thức đại cương chung, các kiến thức cơ sở ngành; chuyên ngành về Chọn giống cây trồng và nông học.

Thời gian đào đạo: 3,5 – 4 năm, cấp bằng kỹ sư nông nghiệp ngành Khoa học cây trồng - chuyên ngành Chọn giống cây trồng.

+  Đội ngũ giảng viên: 01 GS; 05 PGS.TS; 08 Tiến sỹ là giảng viên, đồng thời là các chuyên gia đầu ngành với bề dày kinh nghiệm trong nghiên cứu và chuyển giao thuộc lĩnh vực giống cây trồng.

Phương pháp dạy và học: Sử dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến, nội dung hiện đại, cập nhật, đáp ứng trình độ của các nước phát triển và khu vực. SV có nhiều cơ hội thực tập ở các phòng thí nghiệm, các trung tâm, viện, tham gia các đề tài nghiên cứu…

-  Các thành tựu chính của chuyên ngành:

-  Về đào tạo:  đã đào tạo khoảng 3000 sinh viên; 400 Thạc sỹ, 40 tiến sỹ và có nhiều nghiên cứu sinh đang làm việc tại Bộ, các Sở ban ngành, các doanh nghiệp, các trường đại học, các viện, trung tâm về nông học và giống cây trồng…

Về nghiên cứu khoa học:

+  Chọn tạo thành công và đưa ra sản xuất nhiều giống cây trồng: bưởi; đu đủ; lúa thuần; lúa lai; cà chua; đậu tương; đậu xanh có năng suất cao, chất lượng tốt và thích ứng rộng.

Đã xây dựng và đưa vào sản xuất nhiều quy trình kỹ thuật thâm canh lúa, ngô, cà chua…

+  Cơ hội việc làm: Sau khi tốt nghiệp SV có thể công tác ở các vị trí: Cán bộ kỹ thuật, tư vấn, quản lý, nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực trồng trọt, chọn giống cây trồng và bảo vệ thực vật… trong các cơ quan quản lý (Bộ nông nghiệp và PTNT), các doanh nghiệp; các viện, trung tâm nghiên cứu, các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến nông học và giống cây trồng; các trường đại học, cao đẳng, trường THCN; các hội/hiệp hội nghề nghiệp; và có thể tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây trồng. 

Một số hình ảnh

Thực hành trong phòng Thí nghiệm
Học tập và nghiên cứu ngoài đồng ruộng
Giống lúa HQ19
Tổ hợp ngô lai mới
Giống đậu xanh ĐX9