Ngày 29/10/2019, tại hội trường khoa Nông học, nhóm nghiên cứu mạnh Hoa cây cảnh – khoa Nông học đã tổ chức  Hội thảo với chủ đề “Phát triển hoa có củ tại Viêt Nam". Tham dự Hội thảo bao gồm:

Đến tham dự với Hội thảo có TS. Nguyễn Đức Huy – phó Trưởng khoa Nông học, PGS.TS. Phạm Thị Minh Phương – Trưởng nhóm nghiên cứu mạnh Hoa cây cảnh, ThS. Đỗ Thị Thu Lai – phó Trưởng ban quản lý quảng trường Ba Đình, thành viên nhóm NCM Hoa cây cảnh cùng các giảng viên, sinh viên khoa Nông học.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã trình bày các kết quả với 9 báo cáo nghiên cứu khoa học của nhóm nghiên cứu và 01 tham luận của khách mời. PGS. TS. Phạm Thị Minh Phượng trình bày các kết quả nghiên cứu về lai tạo giống và phát triển Lan Huệ trong 5 năm trở lại đây của nhóm; đồng thời, các thành viên cũng trình bày các kết quả về thị trường, kỹ thuật chăm sóc bón phân và nhân giống đối với hoa Lan Huệ. Bên cạnh đó, một số kết quả nghiên cứu về hoa Phong vũ, hoa Gừng giềng, hoa hiên cũng được trình bày cụ thể và đề ra các hướng phát triển trong thời gian tới.