Giống Nếp Tan Co Giàng (NTCG) của huyện Tân Uyên –Lai Châu là giống được nông dân trồng, bảo quản và tự để giống qua nhiều thế hệ không được chú trọng việc chọn lọc nên đã bị lẫn tạp, giảm chất lượng và bị thoái hóa. Nguyên nhân bị thoái hóa có nhiều nhưng đặc biệt cơ bản và quan trọng là nguyên nhân do lẫn cơ học, sinh hoc và phân ly tính trạng chất lượng. Để khôi phục lại chất lượng giống, tăng chất lượng gạo, Từ năm 2012-2015, Sở KHCN Lai Châu  đã phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam (HNNNVN) thực hiện đề tài: “Phục tráng giống lúa Khẩu ký và Nếp Tan Co Giàng địa phương của huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu”. Từ việc phục tráng giống lúa bằng phương pháp truyền thống và công nghệ sinh học thành thành công. Kết quarbcho thấy  đây là giống nổi tiếng thơm ngon giữa núi rừng Tây Bắc đã trở lại, là sản vật quý hiếm cũng như niềm tự hào của bà con nông dân huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.Nhận thấy thực tiễn và tiềm năng phát triển của giống lúa nếp nay, Sở KH-CN tỉnh Lai Châu tiếp tục đầu tư Dự án “ Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển giống và hình thành vùng sản xuất lúa Nếp Tan Co Giàng hàng hóa tại huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu” để Khoa Nông học-Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Giống Nếp Tan Co giàng có tính cảm quang nhẹ được trồng một vụ (vụ mùa) trong năm, thời gian sinh trưởng từ 140-148 ngày, chiều cao cây trung bình 1,1m, ít bị sâu bệnh, thích hợp với điều kiện tự nhiên, năng suất khá. Hạt gạo màu trắng đục, mùi thơm đặc trưng, dẻo, cơm ngon, ăn không ngán.

Kết quả dự án đã quy hoạch được vùng sản xuất hàng hóa tại huyện Tân Uyên. Thương hiệu Gạo Nếp Tan Co Giàng Tân Uyên được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu - Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, số 303105 “Gạo Nếp Tan Co Giàng Tân Uyên” tại Quyết định số 48759 QĐ- SHTT cấp ngày 10/7/2018 của Cục Sở Hữu Trí Tuệ.

Dự án thành công, là hướng đi gắn ý tưởng khoa học đến sản xuất va đóng góp hữ ích  vào chuỗi giá trị gại đặc sản của Huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu và cả nước nói chung           

Địa chỉ để lien lạc: PGS,TS. Nguyễn Văn Cương, Bộ môn Di truyền và Chọn giống cây trồng- Khoa Nông học

Tel : 0912183200. Email: nvcuong@vnua.edu.vn. Web. https://neptancogiang.com