Nông nghiệp công nghệ cao đã và đang là một xu thế tất yếu của nền nông nghiệp thế giới vàở Việt Nam. Trong những năm qua, Đảng, Chính phủrất chú trọng và có những chính sách cụ thể cho các doanh nghiệp, người nông dân và toàn xã hội đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, nguồn nhân lực phục vụ công nghệ cao trong nước còn chưa đáp ứng được với nhu cầu của xã hội.Các trường cao đẳng, đại họccòn chưa có chuyên ngành riêng để đào tạo nhân lực cho nông nghiệp công nghệ cao. Từ thực tế trên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiên phong đi trước xây dựng chuyên ngành đào tạo Nông nghiệp công nghệ cao thuộc ngành Nông nghiệp đào tạo theo định hướng nghề nghiệp (POHE), bắt đầu thực hiện tuyển sinh từ năm học 2018-2019.

1.     Mục tiêu đào tạo

Đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức nghề nghiệp, chất lượng chuyên môn và kỹ năng mềm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của xã hội trong việc nghiên cứu phát triển các công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp.

2.     Chương trình đào tạo

Ngành Nông nghiệp đào tạo theo định hướng nghề nghiệp(Nông nghiệp POHE), với 03 chuyên ngành: Nông học, Khuyến nông và Nông nghiệp công nghệ cao được xây dựng nội dung giảng dạy theo nhu cầu của xã hội, lấy người học làm trung tâm. Học kiến thức, kỹ năng và trau dồi đạo đức nghề nghiệp thông qua học tập lý thuyết, tăng thời lượng thực hành và đào tạo trải nghiệm thực tế tại các cơ quan, doanh nghiệp và hợp tác xã sản xuất nông nghiệp tiên tiến. Trong qua trình đào tạo, Học viện đã mời các cán bộ có kinh nghiệm quản lý, kỹ thuật của các Viện nghiên cứu và doanh nghiệp tham giaxây dựng chương, trao đổi kinh nghiệm và tham gia giảng dạy.

Chuyên ngành Nông nghiệp công nghệ cao với thời gian đào tạo 4 năm, chương trình đào tạo dựa trên khung chương trình ngành đào tạo Nông nghiệp theo định hướng nghề nghiệp, bổ sung các môn học mới liên quan đến tiến bộ khoa học nông nghiệp trên thế giới như: công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa, công nghệ vi sinh, công nghệ bảo quản, chế biến…). Chuyên ngành Nông nghiệp được thiết kế tổng số 130 tín chỉ trong đó có 120 tín chỉ bắt buộc và 10 tín chỉ tự chọn. Sinh viên được học đầy đủ các khối kiến thức đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành. Theo học chuyên ngành Nông nghiệp công nghệ cao, người học sẽ được tiếp xúc thực tế nhất với môi trường làm việc tại các doanh nghiệp, nông trường, khu sản xuất thông qua các chương trình ngoại khóa, thực tập nghề nghiệp và khóa luận tốt nghiệp.

Phương pháp giảng dạy hiện đại, tiên tiến, tích cực, sinh viên được tham nghiên cứu khoa học, các hoạt động seminar, kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng hợp tác trong làm việc nhóm, khuyến khích tinh thần tự học và sáng tạo trong học tập và làm việc. Cùng với đó, áp dụng chuẩn đầu ra tiếng Anh B1 bắt buộc, đây là thách thức cũng là cơ hội cho sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế, giao tiếp và làm việc ở môi trường đa ngôn ngữ, đa sắc tộc.

3.     Cơ hội nghề nghiệp

Với lợi thế được học tập trong chương trình đào tạo gắn với định hướng nghề nghiệp, được tiếp xúc với các công nghệ nông nghiệp tiên tiến trên thế giới, sinh viên chuyên ngành NNCNC được các nhà tuyển dụng đánh giá cao về tính sáng tạo, năng động và cập nhật trong công việc.

Sinh viên chuyên ngành NNCNC có cơ hội trong tìm kiếm việc làm ở nhiều lĩnh vực đang được quan tâm như:

·        Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

·        Quản lý nhà nước ngành Nông nghiệp

·        Tham gia các dự án phát triển nông nghiệp trong và ngoài nước

·        Giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học nông nghiệp

·        Nhân viên nghiên cứu tại các Viện, Trung tâm

·        Tự thành lập mô hình sản xuất và kinh doanh nông nghiệp

Chuyên ngành NNCNC cũng mở ra cơ hội học tập và làm việc sau tốt nghiệp tại các nước có nền nông nghiệp tiên tiến hàng đầu thế giới cho sinh viên. 

4.     Tuyển sinh năm 2018

Tuyển sinh với số lượng 01 lớp và 135 sinh viên

 

Một số hình ảnh hoạt động của chuyên ngành