Giới thiệu chung

Tên tiếng Anh: Research centre for tropical plant pathology (RCTPP)

Địa chỉ: Phòng 309 - nhà B - Học viện Nông nghiệp Việt Nam , Trâu Quỳ, Gia Lâm , Hà Nội .

Điện thoại: (84 - 4) 8.766491

Fax:            (84 - 4) 8.276554

E - mail:     v.ha@student.qut.edu.au

Giám đốc Trung tâm:

TS. Hà Viết Cường

Điện thoại: (04) 8.767.546

E-mail: v.ha@student.qut.edu.au

            

*/ Lược sử hình thành và phát triển:

Từ năm 1980, với sự giúp đỡ của Viện Nghiên cứu Nông nghiệp quốc gia Pháp (INRA), Phòng thí nghiệm virus thực vật đầu tiên ở Việt Nam được thành lập, đặt tại Bộ môn Bệnh cây - trường Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội để phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy.

Năm 1992: mở đầu chương trình hợp tác với Australia qua Hội nghị Khoa học bệnh cây tại Thái Lan.

Tháng 7/1998: ký kết với Chính phủ Australia dự án "Chẩn đoán các bệnh virus hại cây ở Việt Nam". Nhờ vào dự án này các phòng thí nghiệm được nâng cấp với các trang thiết bị hiện đại đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế.

Tháng 10/2000: Hiệu trưởng trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã ra quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu Bệnh cây nhiệt đới từ phòng thí nghiệm. GS.TS. Vũ Triệu Mân được cử làm giám đốc Trung tâm.

Năm 2004: Trung tâm Nghiên cứu Bệnh cây nhiệt đới chuyển thành Trung tâm độc lập trực thuộc Học viện quản lý.

Trung tâm hiện nay là một cơ sở nghiên cứu bệnh cây hiện đại trong nước đã được phía Australia công nhận là một trong các cơ sở nghiên cứu bệnh cây tốt nhất trong khu vực.

*/ Chức năng và nhiệm vụ:

Chức năng:

- Nghiên cứu sinh học, sinh thái học bệnh cây, bệnh lý thực vật phân tử, công nghệ sinh học ứng dụng trong bảo vệ thực vật. Xây dựng các giáo trình, tài liệu giảng dạy phục vụ cho chuyên ngành bệnh cây.

- Tổ chức công tác, nghiên cứu bệnh cây, phát hiện các bệnh hại mới, đưa ra các quy trình phòng trừ mới phục vụ sản xuất.

- Tổ chức đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, và sau tiến sĩ về bệnh cây.

- Hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với các nhà khoa học trong nước và nước ngoài về bệnh lý thực vật.

- Tư vấn về chuyển giao công nghệ phòng chống bệnh cây và kỹ thuật chẩn đoán nhanh bệnh hại.

- Tổ chức sản xuất sản phẩm chẩn đoán nhanh và phòng trừ bệnh cây, tăng sức chống bệnh cây.


Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu cơ bản: thực hiện các đề tài nghiên cứu cơ bản về bệnh cây như nghiên cứu bản chất các nguyên nhân gây bệnh, phát hiện các bệnh mới, phân loại bệnh cây ở mức sinh học phân tử.

- Duy trì chọn tạo các chủng, loài vi sinh vật gây bệnh, tạo thư viện gen các chủng gây hại.

- Tham gia công tác đào tạo cán bộ đại học, sau đại học, hướng dẫn chuyên đề nâng cao tay nghề về kỹ thuật chẩn đoán và phòng trừ bệnh cây.

- Xây dựng cơ sở vật chất cho chuyên ngành: xây dựng phòng thí nghiệm bệnh cây đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hợp tác quốc tế và thu hút đầu tư trong nước về trang thiết bị máy móc phục vụ nghiên cứu khoa học.

- Mở rộng hợp tác trong nước và nước ngoài.

- Chuyển giao công nghệ chẩn đoán và phòng trừ bệnh cây cho các cơ sở trong nước và nước bạn.


KHOA NÔNG HỌC

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 84.024.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn  | Site maps | Bản đồ trực tuyến