TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CÂY TRỒNG VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN

Center for International Plan Reseach Vietnam and Japan (CIPR)
Cơ sở vật chất và trang thiết bị của Trung tâm CIPRĐề tài/dự án và sản phẩm Khoa học công nghệ của Trung tâm CIPR từ 2015 đến nay
KHOA NÔNG HỌC

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 84.024.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn  | Site maps | Bản đồ trực tuyến