GIỚI THIỆU TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

(HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM)

NNHC01

1.       Thông tin chung về Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ

Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có tên quốc tế là Center  for Organic Agriculture Promotion and Studies (viết tắt là COAPS). Trung tâm được Sở khoa học và Công nghệ Hà Nội cấp giấy phép hoạt động ngày 29 tháng 4 năm 2009.

Trung tâm tập hợp được đông đảo đội ngũ là các nhà giáo, các nhà kinh tế, các kỹ sư thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam và một số người có liên quan đến nông nghiệp để triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề tài về nông nghiệp nông thôn, thực hiện các dự án thuộc chương trình nông thôn mới và đặc biệt là thương mại hóa các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, một lĩnh vực rất mới mẻ với thị trường tiêu dùng Việt Nam. Trung tâm có liên kết với một số Trường Đại học của khu vực Châu Á để thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp hữu cơ, các loại phân bón hữu cơ, giá thể hữu cơ trong trồng trọt của khu vực đô thị, các loại thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ sinh học, giống cây trồng vật nuôi đảm bảo an toàn và có nguồn gốc rõ ràng.

Từ khi thành lập dến nay,Trung tâm đã tập trung phát triển các lĩnh vực về nấm, rau mầm, và rau hữu cơ đô thị, đưa ra thị trường bộ KIT sản phẩm cho một số loại rau ăn lá dùng trong đô thị Hà Nội và đã tạo được chỗ đứng và có uy tín trong lĩnh vực rau đô thị. Đã thực hiện và đang trong giai đoạn nghiệm thu đề tài về lúa hữu cơ tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội, Đề tài được Sở Khoa học và công nghệ Hà Nội cấp kinh phí, đang tiến hành tư vấn và thiết kế một số mô hình trồng rau, củ quả và chè theo hướng nông nghiệp hữu cơ và VietGAP.

2.       Địa chỉ của Trung tâm

Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam

 Điện thoại   :    04 3 8760358/0912792969

 Fax              :    04 3 8760358

Website        :    organicvnua.com

3.   Các lĩnh vực hoạt động

3.1. Các dự án đã tham gia

3.1.1 Đề tài: Nghiên cứu sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh và thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho sản xuất lúa hữu cơ tại Hà Nội. Mã số: 01C-06/07-2010-2

Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Phạm Tiến Dũng

Điện thoại: 0912 79 29 69.

Email: ptdung@vnua.edu.vn/

Kết quả đạt được

- Đã xây dựng hai qui trình sản xuất lúa hữu cơ vụ xuân và mùa cho giống lúa Bắc thơm  7 tại Hà Nội. Đã và đang được áp dụng tại Chương Mỹ Hà Nội với diện tích 50 ha/năm

3.1.2 Đề tài:  Nghiên cứu sử dụng phân bón hữu cơ hợp lý cho sản xuất dưa chuột (Cucumis sativus L.)  hữu cơ tại Gia Lâm, Hà Nội.  Mã số: B 2010-11-183

Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Phạm Tiến Dũng

Kết quả đạt được

Đã đưa ra quy trình sản xuất dưa chuột hữu cơ và xây dựng thành công mô hình sản xuất dưa chuột hữu cơ trên 1000 m2 đạt năng suất 21 tấn/ha với chất lượng cao và tuyệt đối an toàn

3.1.3 Dự án: Tăng cường năng lực sản xuất và marketing cho việc  phát triển nông nghiệp bền vững, trao quyền tự chủ  kinh doanh cho nông dân, cải thiện sản xuất lúa gạo, và một môi trường trong sạch hơn”  (FAMCI-SAFE RICE Project). 2 2012-12 2014.  Quyết dịnh số 535/BGDĐT

Người thực hiện: Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ, Khoa kế toán Học viện nông nghiệp Việt Nam với trường đại học Tokyo, Nhật bản

Kết quả dự án: Được JICA đánh giá cao các kết quả thu được của dự án

-          Hiện nay dự án đã kết thúc từ cuối năm 2014. Nông dâ vùng dự án vẫn tiếp tục phát huy kết quả dự án và đang mở rộng diện tích sản xuất lúa hữu cơ, đến nay mỗi vụ sản xuất khoảng 25 ha. Kết quả sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân, môi trường sản xuất trong sạch. Không có chất độc hoá học trên đồng ruộng.

-          Nông dân đã tự chủ sản xuất và duy trì thị trường bán sản phẩm dưới sự kiểm soát kỹ thuật của Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ và cấp nhãn hiệu hàng hoá PAMCI cho gạo hữu cơ nông dân sản xuất ra (Nhãn hiệu có bản quyền)

Hợp tác nghiên cứu với các tổ chức khác:

  • Thí điểm về Quản lý Phụ phẩm Khí Sinh học ở Việt Nam (a Pilot Project of Bioslurry Management in Vietnam under Capacity Building for Efficient Utilization for Biomass for Bioenegy & Food Security in the GMS (TA7833-REG)
  • Dinh dưỡng và an toàn lương thực miền núi Việt Nam và Thái Lan
  • Nâng cao năng lực bảo vệ môi trường, giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

3.1.4. Đào tao:

- Đã mở 4 lớp tập huấn phương pháp sản xuất hữu cơ cho cán bộ khuyến nông, nông dân tại Hưng yên, Hà Nội, Bắc Ninh với lượng học viên khoảng 120 người

- Tập huấn kỹ thuật sản xuất rau quả hữu cơ cho trang trại

- Tập huấn chuyển dịch cơ cấu cây trồng và nâng cao hiệu quả sản xuất trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Đông Anh, huyện Sóc Sơn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Công ty Cổ phần Sông Đà Kinh Bắc thực hiện

3.1.5 Tư vấn kỹ thuật

- Tham gia tư vấn kỹ thuật về sản xuất hữu cơ và xây dựng vườn dinh dưỡng hữu cơ cho nông dân tại Yên Bái do tổ chức phi Chính phủ: Save the Children chủ trì, quản lý bao gồm:

·         Quy trình trồng các loại rau hữu cơ

·         Quy trình ủ phân hữu cơ

·         Quy trình nuôi gà

·         Quy trình nuôi giun quế

Tham gia tư vấn tại:

  • Bộ NN & PTNT
    • Vị trí: Tư vấn (Nghiên cứu đánh giá và phát triển chuỗi giá trị sắn tại huyện Ia Pa – Gia Lai. Dự án hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Gia Lai (TNSP). Công ty Tư vấn và dịch vụ Đồng Hành thực hiện).  
  • Oxfam Hồng Kông(OHK)

Vị trí: Tư vấn (Nghiên cứu phát triển chuỗi giá trị mây tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Viện nghiên cứu và Phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam (VIRI) thực hiện).

3.2. Các xuất bản của trung tâm về nông nghiệp hữu cơ

3.2.1 Phạm Tien Dzung. Organic farming, the current status and future development in Vietnam. Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences. June 2005, Volume 11 Number 1. ISSN 0859-3132.

 3.2.2 Pham Tien Dzung and Y ka nin H’dok (2009).  Microbial organic fertilizer application for safe Coffee production at DakLak, Vietnam. Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences. Volume 15, Number 1, June 2009, 22-31

3.2.3 Nguyen Hong Hanh, Phạm Tien Dung and T R Preston, 2012. Effect of chicken manure composted with mixture of native micro-organisms or bio plant product on growth yield of Brassica juncea L.   http://www.mekarn.org/workshops/dalat2012/html/hanh.hua.htm

3.2.4  Phạm Tiến Dũng. Hiệu quả của một số loại phân hữu cơ bón lá đến sinh trưởng và năng suất lúa Bắc thơm 7 sản xuất theo hướng hữu cơ tại Gia Lâm, Hà Nội. Tạp chí Khoa học và Phát triển. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Tập 10, số 1-2012.

3.2.5  Phạm Tiến Dũng, Đỗ Thị Hường. Ảnh hưởng của liều lượng phân compost và một số loại phân hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của dưa chuột sản xuất theo hướng hữu cơ trên đất Gia Lâm, Hà Nội. Tạp chí Khoa học và Phát triển. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Tập 10, số 2-2012.

3.2.6  Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Xuân Xanh. Hiệu quả của cầy vùi rơm rạ với chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại Gia Lâm, Hà Nội. Tạp chí Khoa học và Phát triển. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Tập 10, số 3-2012.  Ngày chấp nhận: 21:5:2012

3.2.7  Trần Danh Thìn, Phạm Tiến Dũng và Nguyễn Xuân Xanh. Ảnh hưởng của các loại phân bón lá hữu cơ khác nhau đến sinh trưởng, năng suất của một số giống dưa chuột vụ đông xuân trên đất phù sa không được bồi hàng năm, Gia Lâm, Hà Nội. Tạp chí Khoa học đất. Số 40-2012

3.2.8 Phạm Tiến Dũng và Nguyễn thị Nga. Ảnh hưởng của phân giun quế đến sinh trưởng, năng suất của su hào trồng trong hộp xốp theo hướng hữu cơ tại Hà Nội. Hội thảo quốc gia Nông nghiệp hữu cơ thực trạng và định hướng phát triển (lần thứ nhất). TP Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 9 năm 2013. NXB Nông nghiệp. Người phản biện: GS.Nguyễn Bảo Vệ

3.2.9 Nguyen Hong Hanh and Pham Tien Dzung.  Study some technical methods to organic rice production at Hanoi, Vietnam. Journal of Agriculture and Biodiversity Research. ISSN 2277-0836; Volume 3, Issue 6, pp. 91-97; August, 2014. ©2014 Online Research Journals. Available Online at:

 http://www.onlineresearchjournals.org/JABR

3.2.10 Nguyễn Thị Ngọc Dinh* , Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Hồng Hạnh, Trần Anh Tuấn. Hiệu quả sử dụng của dung dịch dinh dưỡng hữu cơ trong sản xuất thủy canh tĩnh đối với rau muống. Tạp chí Khoa học và Phát triển 2015, tập 13, số 4: 495-501

3.2.11  Nguyễn Thị Ngọc Dinh, Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Ích Tân, Nguyễn Hồng Hạnh, Phan Thị Thủy. Ảnh hưởng của liều lượng phân giun quế đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lúa ĐTL2 trong vụ xuân sản xuất theo hướng hữu cơ tại Gia Lâm, Hà Nội. Tạp chí Khoa học và Phát triển 2015, tập 13, số 7: 1081-1088

3.2.12 Phạm tiến Dũng. Sản xuất hữu cơ góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu.  Hội thảo “Thúc đát triển nông nghiệp hữu co cho Việt Nam” Hà Nọi, 28-02-2012.

  • 3.2.13 Phạm tiến Dũng, 2014. Canh tác nông nghiệp hữu cơ trong thành phố Hà Nội. Hội thảo công nghệ sinh khối và nông nghiệp bền vững. Hilton Hanoi Opera Hotel, 27th June 2014. Được tổ chức bởi Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công ty nghiên cứu sinh khối châu Á

3.2.13 Đinh Thị Hải Vân, Lê Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Bích Yên, Nguyễn Xuân Xanh, Phạm Thị Dung, 2015 “Nâng cao năng lực cộng đồng bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu”. Sách chuyên khảo, NXB Nông nghiệp.

3.2.14 Nguyễn Xuân Xanh, 2014. Sổ tay Kỹ thuật sản xuất lúa SRI – hữu cơ; Sổ tay Kỹ thuật nuôi giun quế; Sổ tay Kỹ thuật nuôi giun quế. Dự án FLC 13 – 01

3.2.15 Nguyễn Xuân Xanh, 2011. “Quy trình sản xuất một số cây nhiên liệu trên đất suy thoái: cây sắn, cây lúa miến, cây cỏ chè vè, cây cỏ vetiver, cây thanh thất”. Tài liệu tập huấn dự án “Phát triển cây nhiên liệu trên đất ô nhiễm và suy thoái tại tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam”.

3.2.16    Nguyễn Xuân Xanh, 2010. “Đánh giá hiệu quả mô hình thâm canh lúa cải tiến (SRI) tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình”. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp, Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội

3.2.17.    Nguyen Thi Ai Nghia, Pham Tien Dzung, 2016. Research and Promotion of Organic Rice Production in Hanoi, Vietnam. International Journal of Agriculture Innovations and Research. Volume 4, Issue 5, ISSN (Online) 2319-1473. Copyright © 2016 IJAIR, All right reserved. IF: 1.12

3.3.1        Giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

-            Tổ chức các lớp tập huấn về sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho bà con nông dân và cán bộ khuyến nông, khuyến ngư tại Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh.

-            Tổ chức một số lớp đào tạo và tập huấn kỹ năng cho học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở của Thành phố Hà Nội.

-            Tham gia, tổ chức một số buổi hội thảo về Nông nghiệp hữu cơ giữa Việt Nam và một số nước thuộc Châu Á.

-            Hướng dẫn trực tiếp nông dân trồng rau và chăn nuôi gà hữu cơ.

3.4    Phát triển kinh tế

-            Sản xuất và thương mại hóa một số sản phẩm rau củ quả trồng theo hướng hữu cơ tại trung tâm và bước đầu tạo được niềm tin với người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm.

-            Liên doanh với một số đơn vị bên ngoài trung tâm để sản xuất và thương mại hóa một số loại giá thể hữu cơ, phân bón hữu cơ, rau hữu cơ.

4. Tổ chức bộ máy

4.1 Ban lãnh đạo Trung tâm

-            Giám đốc Trung tâm: GS.TS. Phạm Tiến Dũng

-            Trưởng phòng kỹ thuật: Th.S. Nguyễn Xuân Xanh

-            Trưởng phòng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật: TS. Chu Anh Tiệp

-            Kế toán: Bà Vũ Thị Nha

4.2 Nhân sự:

Giáo sư: 1 người

Thạc sỹ: 5 người.

Phó giáo sư: 2 người

Đại học: 3 người

Tiến sỹ: 5 người

Công nhân: 3 người

 

 

 

 


KHOA NÔNG HỌC

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 84.024.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn  | Site maps | Bản đồ trực tuyến