Hàng năm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thường tổ chức Ngày hội việc làm vào tháng 5 nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp nhanh chóng có việc làm ổn định và phù hợp với ngành nghề đào tạo. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên chương trình Ngày hội việc làm 2021 đã tạm hoãn.

Để tạo cơ hội cho sinh viên có thể kết nối với các nhà tuyển dụng có tiềm năng mùa dịch Covid-19, giúp sinh viên có định hướng học tập và rèn luyện tốt hơn để tìm được việc làm thích hợp sau khi tốt nghiệp, Học viện thực hiện khảo sát NHU CẦU TÌM KIẾM VIỆC LÀM. Học viện rất mong các bạn sinh viên tham gia và đóng góp ý kiến để chương trình diễn ra tốt đẹp.

Link khảo sát: https://forms.gle/D7k3ZHKzpcweZdnq5