Thực hiện kế hoạch đào tạo của học kỳ 2 năm học 2020 - 2021, Khoa Nông học đề nghị những sinh viên có nguyện vọng thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 (đợt bổ sung kỳ 2 năm học 2020 – 2021) làm đơn theo mẫu   và nộp tại P205 - Khoa Nông học trước 17h00 ngày 17/3/2021.

Điều kiện được làm KLTN như sau:

+Tích lũy ít nhất 70% số tín chỉ trong chương trình đào tạo và điểm trung bình chung tích lũy ≥ 2,00 tại thời điểm xét.

+ Đối với những sinh viên đã hoàn thành đủ số tín chỉ tích lũy bắt buộc của Chương trình đào tạo và chỉ còn 10 tín chỉ của khóa luận tốt nghiệp. Tiêu chuẩn được nhận khóa luận tốt nghiệp khi sinh viên đạt điểm tích lũy từ 1.95 trở lên.

+ Đã đăng ký không quá 6 tín chỉ

Sau khi xét điều kiện làm KLTN cấp Khoa, Khoa sẽ gửi danh sách cho sinh viên để kiểm tra lại. Sinh viên đủ điều kiện làm KLTN không cần đăng ký online trên hệ thống đăng ký trực tuyến. Khoa và ban QLĐT sẽ đăng ký cho những sinh viên đã đăng ký đơn với Khoa và đủ điều kiện. Vì vậy, sinh viên cần kiểm tra kỹ thông tin và phản hồi nếu có sai sót.

Đề nghị sinh viên thực hiện theo đúng thông báo trên.