Để đảm bảo tiến trình đào tạo và kế hoạch thực hiện KLTN, Khoa Nông học tổ chức cho sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 của Khoa Nông học bảo vệ KLTN online (MS Team) vào ngày 27-28/9/2021

Để công tác bảo vệ KLTN diễn ra thuận lợi, đề nghị sinh viên thực hiện những nội dung sau: - Gửi bài tóm tắt KLTN (file powerpoint) theo địa chỉ email ntbhang90@gmail.com trước 17h00 ngày 23/9/2021. Đặt tên file như sau: Tên tiểu ban – STT - Mã SV – Họ và tên (Ví dụ: Tiểu ban 1-01-614388-Nguyễn Văn Bách). Sau thời gian trên sinh viên không nộp thì sẽ không được bảo vệ trước hội đồng.

- Sinh viên điền các thông tin về đề tài và tóm tắt KLTN của mình theo link sau đây: https://bitly.com.vn/o2e0hs

- Các thầy cô trong hội đồng chấm KLTN sẽ thêm sinh viên vào nhóm như một học phần học trực tuyến, 13h30 ngày 27/9/2021 bắt đầu bảo vệ tại các tiểu ban, sinh viên vào nhóm trước 10 phút để chuẩn bị. Trường hợp đường truyền Internet không ổn định sinh viên chuẩn bị điện thoại có cài đăt zalo để khi hội đồng sẽ liên hệ trực tiếp để trao đổi và đặt câu hỏi.

- Sau khi bảo vệ KLTN, sinh viên sửa lại KLTN theo ý kiến của hội đồng, in 01 quyển KLTN nộp tại P201 – Khoa Nông học kèm 02 bản giải trình sửa chữa KLTN và gửi file điện tử KLTN (định dạng pdf) vào địa chỉ email: ntbhang90@gmail.com

Thời gian nộp lại báo cáo: chậm nhất 20 ngày sau khi bảo vệ (sinh viên không nộp sẽ không đủ điều kiện nhận bằng). KLTN của sinh viên sẽ được lưu tại Trung tâm thư viện Lương Đình Của theo quy định của Học viện Danh sách các tiểu ban : https://bitly.com.vn/85mm6n

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo trên