Khoa Nông học tổ chức lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (KLTN) cho 63  sinh viên làm KLTN  đợt 3 năm 2020  trong thời gian từ ngày 23-24/3/2021

Để chuẩn bị cho lễ bảo vệ KLTN, Ban chủ nhiệm Khoa Nông học đề nghị sinh viên thực hiện các công việc sau:

- Mỗi sinh viên chuẩn bị trình bày tóm tắt khóa luận bằng power point, in 3 bản cho các thầy cô trong tiểu ban, trình bày tóm tắt KLTN tối đa 15 phút.

- Danh sách dự kiến các tiểu ban, thứ tự trình bày và địa điểm bảo vệ KLTN chi tiết tại đây

- Sinh viên trong mỗi tiểu ban tự chuẩn bị máy tính xách tay, liên hệ với cán bộ coi thi phòng thi (địa điểm bảo vệ) để nhận máy chiếu, phân công sinh viên trang trí và chuẩn bị phòng vào lúc 15h00 ngày 22/3/2021 ( treo pano (liên hệ thầy Trần Thanh Hải – văn phòng khoa Nông học), kê bàn ghế, chuẩn bị nước uống, … kết nối thử máy tính và dọn dẹp phòng sau khi bảo vệ xong theo hướng dẫn của cán bộ phục vụ.

- Trang phục bảo vệ: áo sơ mi trắng quần âu, đeo thẻ sinh viên, khuyến khích sinh viên nữ mặc áo dài truyền thống.

- Thời gian bảo vệ bắt đầu: từ 8:00 sáng ngày 23/3/2021

-  Sau khi bảo vệ KLTN, sinh viên sửa lại KLTN theo ý kiến của hội đồng, in 01 quyển KLTN nộp tại P205 – Khoa Nông học kèm bản giải trình sửa chữa KLTN  và gửi file điện tử KLTN (định dạng pdf) vào địa chỉ email: ntbhang7290@gmail.com

Thời gian nộp lại báo cáo: chậm nhất 20 ngày sau khi bảo vệ (sinh viên không nộp sẽ không đủ điều kiện nhận bằng). KLTN của sinh viên sẽ được lưu tại Trung tâm thư viện Lương Đình Của theo quy định của Học viện

Lưu ý: Để hoàn thiện hồ sơ trước khi bảo vệ, đề nghị sinh viên nộp số liệu thô và nhật ký thực tập vào buổi chiều ngày 22/3/2021 cho cán bộ phục vụ của hội đồng đó.

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo trên.