Ban chủ nhiệm Khoa Nông học thông báo kế hoạch triển khai đánh giá KLTN đợt 2 năm 2021 như sau:

1. Thu báo cáo KLTN:

- Trước ngày 26/11/2021: sinh viên nộp file KLTN hoàn chỉnh (bản pdf) cho cô Ngô Thị Bích Hằng - Trợ lý đào tạo Khoa theo địa chỉ email: ntbhang7290@gmail.com và cc cho Trưởng Bộ môn để kiểm tra cấu trúc và nội dung của KLTN.

- Sau khi kiểm tra xong, cô Hằng sẽ phản hồi lại sinh viên đã đủ điều kiện để nộp KLTN hay chưa.

- Sinh viên được xác nhận là đủ điều kiện nộp sẽ tiến hành in và gửi chuyển phát nhanh 02 cuốn báo cáo KLTN + số liệu thô + Nhật ký thực tập theo địa chỉ: Ngô Thị Bích Hằng – Khoa Nông học – Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội) trước 17h00 ngày 29/11/2021 (tính theo dấu bưu điện). Tên người gửi ghi rõ Họ tên, Lớp, Mã SV và số điện thoại.

2. Hình thức bảo vệ KLTN: sẽ thông báo sau.

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện.

Khoa Nông học trân trọng thông báo