Ban chủ nhiệm Khoa Nông học thông báo tới sinh viên kế hoạch triển khai đánh giá KLTN đợt 3 năm 2020 như sau:

1. Thu báo cáo KLTN:

- Trước ngày 1/3/2021: sinh viên nộp file KLTN hoàn chỉnh (bản pdf) cho cô Ngô Thị Bích Hằng - Trợ lý đào tạo Khoa theo địa chỉ email: ntbhang7290@gmail.com để kiểm tra cấu trúc của KLTN.

- Sau khi kiểm tra xong, cô Hằng sẽ phản hồi lại sinh viên đã đủ điều kiện để nộp KLTN hay chưa.

- Sinh viên được xác nhận là đủ điều kiện nộp sẽ tiến hành in và gửi chuyển phát nhanh 02 cuốn báo cáo KLTN theo địa chỉ: Ngô Thị Bích Hằng – Khoa Nông học – Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội) - số điện thoại: 038.995.7516 trước ngày 4/3/2021 (tính theo dấu bưu điện). Tên người gửi ghi rõ Họ tên, Lớp, Mã SV và số điện thoại. Chú ý: sinh viên không cần gửi Số liệu thô và Nhật ký KLTN cho Khoa, sẽ phải nộp khi GVHD, bộ môn yêu cầu.

- Đối với sinh viên đang ở trong vùng dịch không thể tự in và gửi chuyển phát nhanh, nếu có nguyện vọng, Khoa sẽ hỗ trợ in hộ tại Nhà xuất bản HVNNVN (Giá in như sau: Trang bìa: 10.000đ/1 quyển, in đen trắng: 400đ/trang, in màu: 3.000đ/trang). Sinh viên gửi file PDF cuốn KLTN + Chuyển khoản tiền in 02 cuốn trước 10h00 ngày 4/3/2021

Tài khoản số: 3120 205 806 510, Tên tài khoản: Ngô Thị Bích Hằng (Trợ lý đào tạo Khoa) Tại Ngân hàng: Agribank - CN Gia Lâm

Thông tin chuyển khoản: MSV + Họ và tên + Tiền In KLTN

TIÊU ĐỀ THƯ: MÃ SINH VIÊN - TÊN SINH VIÊN NỘP BÁO CÁO KLTN

2. Hình thức bảo vệ KLTN: sẽ thông báo sau.

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện.

Khoa Nông học trân trọng thông báo