Các xu hướng đổi mới và phát triển công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp; các lợi ích, thách thức, thực trạng ứng dụng công nghệ nông nghiệp thông minh, đề xuất những giải pháp, chính sách cho sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam là những vấn đề được thảo luận tại Hội thảo “Nông nghiệp công nghệ cao - các vấn đề và giải pháp” được tổ chức vào ngày 07/04/2018 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

(Theo http://quochoitv.vn)